Thơ: Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội

print

Thơ: Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội

08.12.2020

 

Vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria

Đặc ân Thiên Chúa bao la đầy tràn

Gương sáng đức hạnh chứa chan

An bình hạnh phúc tỏa lan mọi thời.

 

Người Mẹ nhân đức cao vời

Khiêm nhu tín thác Chúa Trời ban cho

Thử thách vượt nỗi âu lo

Vững tin tiến bước rủi ro không còn.

 

Dù cho sức lực hao mòn

Tâm hồn trong trắng vàng son tuyệt vời

Tín hữu từ khắp muôn nơi

Tỏ lòng tôn kính gọi mời chúng ta.

 

Đời sống nhân ái hiền hòa

Đức tin vững chắc thiết tha trung thành

Lòng mến rực sáng tiến nhanh

Cậy trông vào Chúa nhiệt thành hy sinh.

 

Vì yêu Mẹ đã quên mình

Xin vâng phó thác trọn tình hiến dâng

Hồng ân Thiên Chúa muôn phần

Quan tâm gìn giữ ân cần bảo ban.

 

Hôm nay Giáo hội điểm trang

Trời cao đất thấp muôn vàn trinh trong

Tín hữu khắp chốn chờ mong

Vui mừng bên Mẹ thỏa lòng chúng con.

 

Lm. Biển Xanh.