Thông báo v/v Tĩnh Tâm Linh mục, Tu sĩ mỗi tháng

print

Thông báo v/v Tĩnh Tâm Linh mục, Tu sĩ mỗi tháng

 (Trích  Thư Mục Vụ V/v. Thực Hiện Năm Mục Vụ 2022)

Vì ích lợi thiêng liêng, mục vụ và trong tinh thần Hiệp Hành, xin quý Cha Quản Hạt tổ chức các buổi Tĩnh Tâm tháng, trực tiếp hoặc trực tuyến theo Lịch tĩnh tâm GP[1]

[1] 10.1 – 7.3 – 9.5 – 6.6 – 4.7 – 8.8 – 5.9 – 10.10 – 7.11.

Cha QH có thể sắp vào ngày khác trong tuần này.