Thông Báo v/v Tuyển Sinh Vào Lớp Dự Tu Giáo Phận Cần Thơ Năm 2023

print

THÔNG BÁO

V/V TUYỂN SINH VÀO LỚP DỰ TU GIÁO PHẬN CẦN THƠ

NĂM 2023

Ban Tuyển Sinh kính báo đến quý Cha và các Bạn về việc thi tuyển vào Lớp Dự Tu Giáo Phận Cần Thơ như sau:

 1. Điều kiện ứng sinh
 • Các bạn nam đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức
 • Tuổi từ 18 đến 25
 • Đã tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học, Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học
 • Sức khỏe tốt, tâm lý quân bình, có ý hướng muốn phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội
 • Hộ khẩu thường trú trong địa bàn Giáo phận Cần Thơ
 • Gia đình có truyền thống đạo đức tốt
 1. Hồ sơ
 • Đơn Xin Dự Tu của ứng sinh (đương sự viết tay theo mẫu)
 • Chứng chỉ: Rửa Tội, Thêm Sức và Hôn Phối của cha mẹ
 • Giấy Giới Thiệu Cha Sở (ghi nhận những thông tin theo mẫu)
 • Bản sao bằng cấp cao nhất
 • Gửi hồ sơ về cho cha Phaolô Trương Hoàng Phong
 1. Các môn thi
 • Giáo Lý Lớp 8 (theo chương trình Giáo Lý Giáo Phận Cần Thơ)
 • Thánh Kinh: có tài liệu ôn tập
 • Việt Văn: có tài liệu hướng dẫn
 • Gặp gỡ: mỗi ứng sinh gặp gỡ quý cha
 • Kiểm tra sức khỏe: bác sĩ kiểm tra sức khỏe các ứng sinh tại Trung Tâm Mục Vụ
 1. Thời gian
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 23/07/2023
 • Thời gian thi tuyển: Thứ Tư 02/08/2023 (có mặt lúc 9 giờ sáng) và Thứ Năm 03/08/2023
 1. Địa điểm
 • Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ, 480 A Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Để nhận hồ sơ, tài liệu ôn tập và những thông tin cần thiết khác, xin các bạn vui lòng liên lạc với cha phụ trách ơn gọi của giáo hạt hoặc cha Phaolô Trương Hoàng Phong (Đt: 0907.168.963).                                                                                                

Trung Tâm Mục Vụ, ngày 9 tháng 5 năm 2023

Kính báo

Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong

Đặc Trách Dự Tu