Thư Mời Tham dự ngày Hội Thảo Mục Vụ Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ 03.09.2018

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

BAN MỤC VỤ GIÁO PHẬN

—–oOo—–

 

Thư Mời

Tham dự ngày Hội Thảo Mục Vụ

Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ

03.09.2018

 

Kính quý Cha Quản Hạt

& Quý Cha GP.Cần Thơ.

Theo tinh thần Thư Mục Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, 13.10.2017.

Và theo Quyết Định Thực Hành Mục Vụ Năm 2018, GP. Cần Thơ, 8.2.2018.

Ban Mục Vụ Giáo Phận kính mời Quý Cha đến tham dự:

– “Hội Thảo Mục Vụ II Linh mục GP. Cần thơ”.

– Ngày 03.09.2018 – Tại Trung Tâm Mục Vụ GPCT.

– Từ 07g00’ (7g00’-7g30’: Điểm tâm sáng) đến 16g00’.

– Chủ đề: “Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình “Cộng đoàn Giáo Hội cơ bản” (Thư Mục Vụ HĐGMVN 2017, s.4).

Kính mong sự có mặt đông đủ của Quý Cha.

Trân trọng kính mời

Trung Tâm Mục Vụ GPCT ngày 15.8.2018

Ban Mục Vụ GP. Cần Thơ.