Vác Thập Giá Theo Chúa – Thiên Tình Khắt

print

 

VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA

Thiên Tình Khắt K14 

Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ.

 Mt 16,24-28

Vọng Kim Lang

Câu 1: Đây Chúa ta truyền ban. Ai muốn theo chân Thầy. Mau bỏ thân quên mình và thật tình dấn thân vì yêu. Hãy mang vác cây thập hình đời mình mà bước đi cùng Ta.

Ai mà quên mình đem tình dâng hiến. Chết cho danh Thầy thì sẽ sống mãi muôn năm. Ngẵm xem nếu ta sang giàu mà Linh Hồn mất đi lợi chi?

Ngày sau khi Chúa đến vinh quang. Thưởng công ai người tùy theo, những gì họ làm khi xưa khi sống trong cuộc đời trần gian.

Câu 2: Nghe Chúa ta truyền ban. Mau hãy mau quay về. Dâng hiến thân theo Ngài và trọn đời sống cho Tình Yêu. Dẫu qua khó khăn trăm chiều đừng sờn lòng mãi yêu người ơi!

Yêu Thầy, yêu người đem tình dâng hiến biến tan trong Ngài làm lễ tế hy sinh. Chết cho chính anh em mình tình mặn nồng mãi không hề vơi. Muôn nơi giảng rao Tin Mừng lòng nhiệt thành rắc giao niềm tin.

Đời ta khi đã yêu thương, chẳng lo hay phiền điều chi. Một niềm tin Ngài mà đi. Ta sẽ luôn an bình người ơi!