Ý Cầu Nguyện Tháng 10.2020: Có Nhiều Phụ Nữ Trong Những Vị Trí Lãnh Đạo Của Giáo Hội

print

Ý Cầu Nguyện Tháng 10.2020:

Có Nhiều Phụ Nữ Trong Những Vị Trí Lãnh Đạo Của Giáo Hội

Vatican News – Tiếng Việt

Không ai được rửa tội khi là linh mục hay giám mục. Tất cả chúng ta được rửa tội khi là giáo dân.

Giáo dân đóng nhiều vai trò quan trọng trong Giáo Hội.

Ngày nay, cần phải mở rộng những không gian lớn hơn cho sự hiện diện của phụ nữ trong Giáo Hội.

Chúng ta cần nhấn mạnh đến sự hiện diện của nữ giáo dân bởi vì họ có nguy cơ bị gạt sang bên lề.

Chúng ta phải cổ võ sự tham dự của phụ nữ, đặc biệt tại những nơi thực hiện những quyết định quan trọng. 

Chúng ta cùng cầu nguyện, để nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, mà giáo dân, đặc biệt là nữ giới, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội, mà không bị chủ nghĩa giáo sĩ trị xoá bỏ mất đặc sủng của giáo dân.