21. Xin ơn sống với nhau

print

21. Xin ơn sống với nhau

 “Được hiệp thông trong Thần Khí… chúng ta sống

thân tình và biết cảm thương nhau.”  (Pl 2, 1)

Lạy Chúa Giêsu!

Được hiệp thông trong Thần Khí Chúa,

nên con phải sống với nhau thân tình,

chứ đừng cao vọng về mình,

càng không thất vọng về nhau.

Hiệp thông là biết cảm thương nhau,

đặt mình trong hoàn cảnh của nhau,

không đánh giá nhau theo bề ngoài,

càng không chê bai và thành kiến.

Xin cho con hiểu rằng,

điều làm nên cuộc sống con hôm nay,

không phải là những công trình to tát,

kiến thức uyên bác hay là công trạng,

nhưng tình thương tràn đầy là trên hết,

vì mọi sự sẽ qua đi, chỉ tình yêu là ở lại.

Xin cho con tận dụng mọi khoảnh khắc,

để sống với với nhau và cho nhau.

Vui với người vui, khóc với người khóc,

chia sẻ cho đi với tất cả tấm lòng.

Sống trên đời này,

chỉ có thân phận và tình yêu,

thân phận thì quả là giới hạn,

còn tình yêu thì vô hạn vĩnh hằng,

xin cho con biết sống bằng tình yêu,

là chính Chúa trong tất cả mọi điều. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 21)