28. Xin ơn khôn ngoan

print

28. Xin ơn khôn ngoan

“Chúng tôi không sống theo lẽ khôn ngoan người đời,

nhưng theo ân sủng của Thiên Chúa.” (2Cr 1, 12)

Lạy Chúa Giêsu!

Ai người cũng chuộng lẽ khôn ngoan,

nhưng lẽ khôn ngoan người đời là hư ảo,

vì lo đi tìm danh lợi chốn phù hoa.

Con cũng không thể khôn ngoan

khi lo tính toán cho riêng mình,

khi nhìn mọi cái theo cảm tính,

khi nhận định mọi thứ theo cảm tình.

Sự khôn ngoan đích thực của con,

chính là ân ban của Thánh Thần,

dành cho người bé nhỏ khiêm nhường,

cho những ai thành thật sống yêu thương.

 

Lạy Thánh Thần, nguồn mạch mọi ân ban!

Xin đổ xuống trên con sự khôn ngoan,

để con nhìn với cặp mắt của Chúa,

để con nghe với đôi tai của Chúa,

để con nói bằng những lời của Chúa,

để con yêu với trái tim của Chúa,

và phán đoán với thượng trí của Ngài.

 

Lạy Thánh Thần, nguồn sáng vô biên,

xin ban ân thiêng dẫn lối đưa đường,

cho con luôn am tường Thánh Ý,

là sự khôn ngoan thật diệu kỳ,

là nguồn thông tuệ rất huyền vi. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

Lời nguyện số 28