41. Lời nguyện tình yêu

print

41. Lời nguyện tình yêu

 “Anh em hãy yêu thương nhau

như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15, 12)

 

Lạy Cha!

Cha đã yêu con trước từ muôn thuở,

và còn yêu con mãi đến muôn đời.

Cha gọi con vào đời,

không phải để làm nên điều gì,

chỉ là để sống một tình yêu.

 

Yêu và được yêu,

là hạnh phúc lớn nhất của mọi người.

Con chưa thể nào biết yêu,

nếu đã chưa từng được yêu.

Nhưng muốn được yêu,

con cần phải trở nên đáng yêu,

để con biết yêu và được yêu hơn nữa.

 

Lạy Chúa Giêsu!

Xin dạy con biết yêu cuộc đời,

yêu con người, yêu vạn vật,

bằng tình yêu Chúa đã yêu con.

 

Con chẳng làm được điều gì lớn lao,

như bao người tài cao đức trọng,

chỉ làm điều nhỏ bé với tình yêu.

 

Con chẳng dám mơ cao ước rộng,

chỉ muốn ôm mộng sống tình yêu,

để trở nên giống Chúa thật nhiều. Amen.