44. Xin ơn thắng cám dỗ

print

44. Xin ơn thắng cám dỗ

 “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” (Mt 6, 13)

 

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa chấp nhận thân phận làm người,

nên cũng chấp nhận mọi cám dỗ,

và Chúa đã chiến thắng tất cả,

khi dám lựa chọn hy sinh tất cả.

 

Nếu đời con là một chuỗi lựa chọn,

thì cũng là một chuỗi những cám dỗ,

bao nhiêu giác quan, bấy nhiêu cạm bẫy.

Không chỉ những cám dỗ bên ngoài

mà còn những cám dỗ bên trong:

 

cám dỗ an nhàn và khoái lạc thân xác;

cám dỗ vô tình và kiêu hãnh con tim;

cám dỗ quyền hành và độc tôn lý trí.

Cám dỗ nào cũng khiến con khép kín,

chỉ muốn sống cho mình, quy về mình,

lo cho mình và xây đắp cho mình.

 

Phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ,

nhưng cám dỗ có chỗ trong bản đồ của Chúa,

khi con vượt thắng bằng lựa chọn rất tự do.

 

Xin cho con bản lãnh của Thầy chí thánh,

dám vượt qua những cám dỗ và thử thách,

bằng chay tịnh và cầu nguyện không ngừng,

dù sai phạm và những lần vấp ngã,

con vẫn đứng lên tiếp tục cuộc hành trình,

cho tới ngày gặp được Chúa hiển vinh. Amen.