46. Xin ơn đón nhận thử thách

print

46. Xin ơn đón nhận thử thách

 “Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui

khi gặp thử thách trăm chiều.”(Gc1, 2)

 

 

Lạy Chúa!

Cuộc sống luôn có những khó khăn,

lắm lúc gian nan đầy thử thách,

khiến lòng con than trách ưu phiền.

 

Nhưng thử thách lại là phương cách,

Chúa muốn tôi luyện cuộc đời con,

qua những gian nan thêm vững vàng,

qua những nguy nàn thêm trông cậy.

 

Chúa để cho con gặp thử thách,

như bạn đồng hành thật khó tính,

nhưng lại giúp con luyện ý chí,

rèn nghị lực và biết sống kiên trì,

 

không như thế, đời con chẳng ra chi.

Thử thách như cơ hội triển nở,

giúp con khai mở những tiềm năng,

để con khai sáng cuộc đời mình,

theo như chương trình tình yêu Chúa.

 

Thử thách như thập giá hằng ngày,

cho con biết luôn kề vai vác lấy,

trong an vui và hy vọng tràn đầy,

vì thấy mình được nên giống Chúa hơn.

 

Xin cảm tạ và tôn vinh Chúa,

trong mọi thử thách của đời con. Amen.