Cáo Phó Ông cố Louis Ngô Văn Dầy

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

Ông cố Louis Ngô Văn Dầy

Sinh năm 1943

 

Là thân phụ của Cha Matthêu Ngô Hoàng Phụng

Cha phó Họ Đạo Nam Hải, Hạt Đại Hải

 

Ông được Chúa gọi về lúc:

7g00 , ngày thứ Sáu, 08 tháng 10 năm 2021

tại Họ đạo Tân Lộc

Hưởng thọ 78 tuổi.

 

Thánh lễ an táng  

Lúc 9g00 ngày Thứ Hai 11/10/2021

tại Họ đạo Tân Lộc

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông cố Louis (Lu-y)

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Kính báo

BBT/WGPCT