50. Xin ơn tiến bước

print

50. Xin ơn tiến bước

 “Hãy trỗi dậy lên đường!

Đây không phải là chốn nghỉ ngơi.

”(Mk 2, 10)

Lạy Chúa!

Con vẫn lần lữa trên đường về phía trước,

muốn tiến bước nhưng lại nhiều nghi ngại,

sợ phải chông gai phải nhọc nhằn,

nên con vẫn thường hay né tránh,

tìm cách này cách khác để đi quanh.

 

Con đường phía trước con phải bước,

nếu không bước chẳng tới được bến bờ,

sẽ đau buồn khốn khổ vì dang dở,

ý nghĩa gì đâu một kiếp người.

 

Cho con tin có Chúa trong mọi lúc,

bình tâm vững chí đừng lo sợ,

vì chẳng lúc nào phải bơ vơ,

miễn con đừng có những nghi ngờ,

đừng để tim ơ hờ xa vắng Chúa.

 

Cuộc đời là tiến bước về phía trước,

không phải là chốn để nghỉ ngơi,

càng không phải là nơi để hưởng thụ,

hay là chỗ để tranh giành vui thú.

 

Phía trước đang chờ con tiến bước,

mang cho đời những mơ ước đẹp tươi.

Con phải dựa trên chính đôi chân mình,

vượt qua những đoạn đường gian khó,

đừng ngồi đó để mà chờ sung rụng,

hên xui may rủi rất mịt mùng.

 

Xin cho con tin Chúa vẫn đi cùng,

cho dù sẽ có những phong ba,

nhưng con luôn an lòng vững dạ,

hoàn tất hành trình về với Cha. Amen.