Lời Chúa cho thiếu nhi: Biết chọn lựa như Chúa Giêsu

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Biết chọn lựa như Chúa Giêsu

(Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế