7. Lời nguyện sống âm thầm

print

7. Lời nguyện sống âm thầm

“Còn hài nhi ngày thêm lớn lên,

thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan,

và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.” (Lc 2, 40)

Lạy Chúa Giêsu!

Ba mươi năm âm thầm vắng vẻ,

cũng là ba mươi năm lặng lẽ tu thân,

sống những ngày tháng cơ bần lam lũ,

và chí thú trong ơn gọi làm người.

Những điều Chúa nói, những việc Chúa làm,

thật cao siêu và tuyệt diệu cho con người,

là kết quả thâm sâu của một đời ẩn dật,

của một đời chân thật rất khiêm nhu.

Thật thú vị khi con được học nơi Chúa,

mỗi giây phút, mỗi tương quan hay công việc,

đều trở thành một kết nối yêu thương.

Ba mươi năm ẩn dật của Chúa

để chuẩn bị chỉ có ba năm sứ vụ.

Con đã chuẩn bị được gì cho tương lai,

nếu hiện tại không âm thầm tu tập.

Nếu con chỉ lo học để có bằng cấp,

cuộc đời con quá thấp chẳng đáng gì.

Nếu con chỉ lo thành công hay danh lợi,

cuộc đời con chẳng khác một trò chơi.

Xin cho con nhìn ngắm Chúa mỗi ngày,

để đong đầy tình mến với tha nhân,

để luôn ân cần trong bổn phận,

biết lặng trầm và chăm chú tu thân,

làm sáng lên cuộc sống mới tinh thần,

ngày càng lớn lên trong ân sủng,

trong tình yêu, trong nghĩa thiết cao dầy,

được nên giống Chúa mỗi ngày từ đây. Amen.