8. Lời nguyện với Thánh Gia

print

8. Lời nguyện với Thánh Gia

 “Ông Giuse chỗi dậy, và đang đêm,

đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập.” (Mt 2, 14)

Lạy Chúa!

Con thấy Thánh Gia chẳng hề êm ả,

vẫn đầy những vất vả long đong,

cho dù vẫn có Chúa ở cùng.

Nhưng con lại thấy,

Thánh Gia vượt qua phong ba bão táp,

sống trung thành và chung thủy với nhau,

trung tín với Chúa, trung hậu với người,

sáng lên nét đẹp cao vời thánh thiêng.

Nhìn vào đời sống gia đình hôm nay,

con thấy có đầy những biến động:

truyền thống đạo đức đang mất gốc,

nề nếp gia phong đang bại hoại,

tương quan nhân nghĩa cũng suy đồi,

tình yêu chung thủy đã đổi ngôi,

vợ chồng mỗi người đi một lối,

yêu cuồng sống vội lắm cái tồi,

thơ nhi chết oan bao tội lỗi,

bạo lực gia đình lắm nổi trôi,

chỉ vì ích kỷ và ham muốn liên hồi.

Xin cho gia đình con noi gương Thánh Gia,

trong mọi sự biết lo tìm ý Chúa,

yêu thương chăm sóc đỡ nâng nhau,

giữ vững truyền thống gia đình Kitô giáo,

nên chứng từ sống động của Ba Ngôi.

Dẫu cho dòng đời nhiều trôi nổi,

gia đình con vẫn sáng tối cầu kinh,

cùng nhau vui sống đời công chính,

gieo rắc niềm tin với an bình. Amen.