9. Xin cho con biết con

print

9. Xin cho con biết con

“Có người dạy thiên hạ thì thông minh,

nhưng vô tích sự đối với chính mình.”

(Hc 37,19)

Lạy Chúa!

Ít khi con đối diện với chính mình,

nên không thấy, không nghe, không hiểu,

trước bao điều Chúa mong đợi nơi con.

Con chỉ thích lao đầu vào công việc,

để mong biểu hiện bản thân mình,

qua những công trình và thành tích,

khiến con quên mục đích của đời mình.

Con sống như kẻ vô tình,

bao điều bất chính vẫn làm thinh.

Con sống như kẻ vô minh,

bao điều trái lẽ như không thấy.

Nên không lạ gì tâm hồn con cằn cỗi,

nhiều lôi thôi và những nỗi nhập nhằng,

một tâm hồn thiếu vắng sự bình an,

thiếu ánh sáng và khôn ngoan của Chúa.

Xin giúp con đối diện với chính mình,

để thấy được điều con phải trở thành,

nghe được điều con phải trở nên,

hiểu được điều con phải trở bước,

để sống như lòng Chúa mong ước,

sau trước một niềm trọn tín trung. Amen. 

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

(Lời nguyện số 9)