Các Bài Hát Thánh Lễ  Chúa Nhật Loan Tin Mừng  (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ  Chúa Nhật Loan Tin Mừng  (Gợi Ý)

1-NL : Về nơi đây

2-SH : Nguyện Chúa chí ái

3-TV 18.

4-Alleluia lễ Truyền giáo

5-DL : Lễ vật giao hòa

6-HL :  1-Đẹp thay  2-Ngài đã cất bước

7-KL: Giờ đây Chúa sai tôi

6-Ngai da cat buoc
Alleluia-Truyen giao
Cau dap TV 18 CN 29b - Truyen Giao
Dep thay
Gio day Chua sai toi (Pham Quang)
LeVatGiaoHoa_nk
nguyenchuachiai
Ve noi day (Chung con ve noi day dang ngan tieng ca...)