Họ  Đạo Cái Rắn Mừng Chúa Giáng Sinh

print

Họ  Đạo Cái Rắn Mừng Chúa Giáng Sinh

  1. Các em thiếu nhi đi lễ hằng ngày trong mùa vọng để đón Chúa Giáng Sinh

   

 

  1. Mừng sinh nhật Chúa. Cha Gb Phạm Văn Tụ, Cha sở Họ Đạo Cái Rắn tổ chức bữa tiệc 0 Đồng cho 1000 người gồm trẻ em, người nghèo và bệnh tật không phân biệt lương giáo đến mừng sinh nhật Chúa.