Cáo Phó Bà Cố Agnès – Maria Phạm Thị Bích Đào

print

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào 

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:

 

Bà Cố Agnès – Maria  

PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO ,

 

là thân mẫu Soeur Lucia Phan Thị Kim Phượng, trước đây phục vụ Cộng Đoàn Chánh Tòa – Họ Đạo Chánh Tòa – Giáo Phận Cần Thơ.

Hiện nay Soeur đang phục vụ tại Haiti.

 

Bà Cố qua đời  lúc 11g00 ngày 25/11/2019. Hưởng thọ 93 tuổi. 

 

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc

08g30 ngày 28/11/2019 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Châu Bình -Thủ Đức.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Agnès – Maria.

                                                           Kính báo

                                                          Văn Phòng Hội Dòng