Cập nhật tiến trình tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

print

Cập nhật tiến trình tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

Lm. Roland Jacques

http://truongbuudiepapt.net

Cha Roland Jacques OMI. tức Cha Dương Hữu Nhân, Phó Cáo viên cho tiến trình tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sang giai đoạn II ở Roma đã có những thông tin mới nhất và chính xác như sau:

Ngày 6.3.2019,

Tiến trình tuyên thánh sau khi Cha TBD được lên bậc Tôi tớ Chúa như thế này:

  1. Ngày 21.4.2017: Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ công bố rằng cuộc điều tra giáo phận (Diocesan Inquiry) được hoàn thành; và ngài ra lệnh gửi kết quả đầy đủ của cuộc điều tra đến Bộ Phong thánh ở Tòa Thánh Rôma.
  2. Ngày 30.5.2017: Bộ Phong thánh chính thức nhận hồ sơ từ Cần Thơ gửi.
  3. Ngày 12.10.2017: Bộ Phong thánh ở Tòa Thánh phê duyệt việc bổ nhiệm một Cáo thỉnh viên ở Rôma (là Tổng Cáo thỉnh viên của Dòng OMI); và một nhân viên tài chính (ở Giáo phận).
  4. Ngày 05.12.2017: Bộ Phong thánh ở Tòa Thánh chấp nhận xem xét hồ sơ đã nhận được từ Cần Thơ, để thẩm tra tính hợp pháp, tính chất đầy đủ và phẩm chất của cuộc điều tra cấp giáo phận.
  5. Ngày 25.01.2019: Bộ Phong thánh ở Tòa Thánh công bố rằng cuộc điều tra cấp giáo phận có giá trị đầy đủ để làm cơ sở của một vụ kiện phong Chân phước cho Tôi tớ Thiên Chúa: “Constat de validitate Inquisitionis Dioecesanae … super vita et martyrio necnon fama martyrii et signorum Servi Dei Francisci Xaverii…”

* * *

6a. Tháng 03 năm 2019 (? hy vọng…): Bộ Phong thánh ở Tòa Thánh bổ nhiệm một vị Relator (= Nhân viên có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo; ngài sẽ hướng dẫn vụ kiện nói trên);

6b. Và Bộ sẽ phê chuẩn việc Cáo thỉnh viên chỉ định một cộng tác viên bên ngoài (External Collaborator) để soạn bản báo cáo chính thức (Positio). Nhờ đó Giáo hội sẽ giải quyết 2 câu hỏi: Cha Phanxicô Xaviê có phải là một vị Tử vì Đạo không? Có nên ghi tên của Cha Phanxicô Xaviê vào danh mục của các Chân phước không?

Đến đây là đủ, Mến chảo

Dương Hữu Nhân OMI.