Cha Antôn Đồng

Bài 47: Phúc Âm Hóa Và Truyền Giáo

Bài 47: PHÚC ÂM HÓA VÀ TRUYỀN GIÁO Dẫn nhập. Hai cụm từ Phúc âm hóa và Truyền giáo ngày nay đang được sử dụng thường xuyên, nhất là truyền giáo, ở giáo hội Việt Nam. Tôi có dịp gặp gỡ nói chuyện với một số giáo lý viên, một số bạn trẻ cũng như giáo dân, họ có nhiều …

xem thêm

Bài 46: Những Người Phúc Âm Hóa Với Thánh Thần

Bài 46: NHỮNG NGƯỜI PHÚC ÂM HÓA VỚI THÁNH THẦN Dẫn nhập. Tông huấn đầu đời giáo hoàng của Đức  Phanxicô có nhan đề là “Evangelii Gaudium” được hầu hết dịch là Niềm vui Tin Mừng, chỉ có vài bản dịch là Niềm vui Phúc âm. Trong chương V của Tông huấn có đầu đề là “Évangélisateurs avec esprit”, – …

xem thêm

Bài 45: Mười Hai Bức Xúc Của Đgh Phanxicô Trong Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm 2013

Bài 45: MƯỜI HAI BỨC XÚC CỦA ĐGH PHANXICÔ TRONG TÔNG HUẤN NIỀM VUI PHÚC ÂM 2013   Linh mục An tôn Nguyễn mạnh Đồng Dịp Tĩnh tâm LM, 25-29/1/2016   Lên ngôi giáo hoàng trong bối cảnh: Đức Bênêđictô XVI từ chức vì lý do sức khỏe, Giáo triều Rôma trải qua hai vụ Vatileak I và II, thế …

xem thêm

Một Vài Suy Nghĩ Khi Đọc Thư Của Đức Thánh Cha Phanxicô Gửi Cho Dân Chúa Về Những Tội Phạm Tình Dục Trong Hàng Giáo Sĩ

Bài 44: Một Vài Suy Nghĩ Khi Đọc Thư Của Đức Thánh Cha Phanxicô Gửi Cho Dân Chúa Về Những Tội Phạm Tình Dục Trong Hàng Giáo Sĩ Hội Thánh Công giáo đang phải đối diện với một thử thách lớn, có thể gây tác động rất xấu lên đời sống đức tin của các tín hữu cũng như uy …

xem thêm

Bài 43: Đức Giáo Hoàng Phanxicô “Người Tân Phúc Âm Hóa Với Thánh Thần”

Bài 43: ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ “NGƯỜI TÂN PHÚC ÂM HÓA VỚI THÁNH THẦN” Công đồng Vatican II và Tân Phúc Âm Hóa Chúng ta đang sống trong Mùa Chay, không có mùa nào thuận lợi bằng Mùa Chay để giáo sĩ, giáo dân có cơ hội được phụng vụ giáo hội nhắc nhớ hàng ngày, rồi các vị chủ …

xem thêm

Bài 42: Đức Giáo Hoàng Phanxicô Bắt Tay Vào Việc Tân Phúc-Âm-Hóa

Bài 42: ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ BẮT TAY VÀO VIỆC TÂN PHÚC-ÂM-HÓA   Đức Giáo Hoàng Phanxicô góp phần như thế nào để giải phóng Phúc Âm ? Năm 2012 tôi đã đưa lên mạng 2 bài : “Để Giải Phóng Phúc Âm” và “Công đồng Vatican II có công rất lớn để giải phóng Phúc Âm”. Có một linh …

xem thêm

Bài 41: Cùng Tân Phúc Âm Hóa Với Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bài 41: CÙNG TÂN PHÚC ÂM HÓA VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ Dẫn nhập:           Tôi mới có dịp nói chuyện qua điện thoại với Đức Cha Chủ Tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, ngài nói: “Không hiểu sao mà đến bây giờ nhiều người vẫn còn lẫn lộn Phúc Âm Hóa …

xem thêm

Bài 40: Cảm Nghĩ Về Mấy Bản Dịch Tông Huấn “Hãy vui sướng và hớn hở”

Bài 40: Cảm Nghĩ Về Mấy Bản Dịch Tông Huấn “Hãy vui sướng và hớn hở” của Đức giáo hoàng Phanxicô Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban hành Tông Huấn “Hãy vui sướng và hớn hở” ngày 19 tháng 3 năm 2018. ngài cho biết đây không phải một chuyên luận về sự thánh thiện với những định nghĩa, những …

xem thêm

Bài 39: Cảm Nghĩ Về Bài Giảng Lễ Dầu Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

 Bài 39: CẢM NGHĨ VỀ BÀI GIẢNG LỄ DẦU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ Tặng Quý Cha         Đức giáo hoàng Phanxicô đã cử hành lễ dầu đầu đời giáo hoàng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Rôma ngày 28 – 03 – 2013 tới nay đã gần giáp năm. Tôi đã có dịp nghe nhiều bài giảng …

xem thêm

Bài 38: Có Những Kỷ Niệm Không Bao Giờ Quên

Bài 38: CÓ NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG BAO GIỜ QUÊN Cuộc gặp gỡ đầu tiên chớp nhoáng ở Đại Chủng Viện Thánh Quý năm 2003 Lễ phong chức giám mục cho Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên là dịp tốt nhất để các thầy trò Tiểu Chủng Viện Á Thánh Quý vừa vui mừng vừa tự hào vì từ Tiểu …

xem thêm