Lời Chúa

Thế Nào Là Một Người Có Lòng Đạo Đức Thực Sự – Lm Đan Vinh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 22 TN B Dnl 4,1-2.6-8 ; Gc 1,17-18.21b-22.37 ; Mc 7,1-8.14-15.21-23 THẾ NÀO LÀ MỘT NGƯỜI CÓ LÒNG ĐẠO ĐỨC THỰC SỰ? HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mc 7,1-8.14-15.21-23 (1) Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. (2) Họ thấy …

xem thêm

Cao Cả Và Bi Đát – Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Cao Cả Và Bi Đát CN 22 TN B Thánh với phàm, thiêng với tục là những phạm trù tôn giáo mà mọi thời và mọi nơi đều biết đến. Cái thánh thiêng là cái cao cả siêu việt, khác lạ, đáng kính và nhiều khi đáng sợ. Cái phàm tục là cái thông thường, cái tầm thường, nhiều khi …

xem thêm

Hãy Sống Chân Thật – Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Hãy Sống Chân Thật Đôi khi tôi vẫn tự hỏi: tại sao Thiên Chúa tạo dựng con người có trí tuệ thông minh, có thể biết mọi sự nhưng Ngài lại không cho con người biết được lòng nhau? Có đôi khi ta vẫn nghe ai đó nói rằng “Tôi đi guốc trong bụng anh đấy!”, nhưng chỉ là “suy …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – B Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23 MỤC LỤC Giả hình. Giả hình. Tình mến. Cội nguồn của sự ác – Lm. Ignatiô Trần Ngà. Canh tân tâm hồn – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền. Cái nết đánh chết cái đẹp. Tập tục và Lời Chúa – Lm. Giuse …

xem thêm

SCĐ Chúa Nhật 22 TN.B

SCĐ Chúa Nhật 22 TN.B Chủ đề : Lề luật và tấm lòng “Cái gì từ trong con người xuất ra mới là cái làm cho người ta ô uế” (Mc 7,15)   Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I (Đnl 4,1-2.6-8) : Môsê khuyên dân do thái hãy đem lề luật đã học ra thực hành. – Tin Mừng (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) : …

xem thêm

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXI TN – Dòng Ngôi Lời

Lời Sống Hằng Ngày Thường Niên – Tuần XXI TN – Dòng Ngôi Lời Thứ Hai – Ngày 27 – Tháng 8 Thứ Ba – Ngày 28 – Tháng 8 Thứ Tư – Ngày 29 – Tháng 8 Thứ Năm – Ngày 30 – Tháng 8 Thứ Sáu – Ngày 31 – Tháng 8 Thứ Bảy – Ngày 01 – …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018 Lm Seoka Chúa Nhật XXI TN B Thứ Hai: Mt 23,13-22 Thứ ba: Mt 23,23-26 Thứ tư: Mc 6,17-29 Thứ Năm: Mt 24, 42-51 Thứ Sáu: Mt 25, 1-13 Thứ Bảy: Mt 25,14-30   Chúa Nhật XXI TN B  “Anh em có muốn bỏ Thấy không?”. Đây không chỉ là câu …

xem thêm

Chọn Lựa Mỗi Ngày –  Lm. Giuse Nguyễn

Chọn Lựa Mỗi Ngày CN XX TN B  Lm. Giuse Nguyễn Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường xuyên đứng trước những chọn lựa. Chọn lựa nghề nghiệp, mà nghề nghiệp được định hướng từ việc chọn các trường đại học. Vì vậy hằng năm đến mùa nộp đơn thi đại học, không biết có bao nhiêu thí sinh …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018

 5 Phút Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên 2018 26/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B 27/08/18    THỨ HAI TUẦN 21 TN 28/08/18 THỨ BA TUẦN 21 TN 29/08/18 THỨ TƯ TUẦN 21 TN 30/08/18 THỨ NĂM TUẦN 21 TN 31/08/18 THỨ SÁU TUẦN 21 TN   26/08/18 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B Ga 6,54a.60-69   Ở LẠI …

xem thêm

Tin và trung thành với đức tin

Tin và trung thành với đức tin (Bài giảng Chúa nhật XXI thường niên B) Đức tin phải đi đôi với lòng trung thành và sự tín thác. Nên thánh chính là trung thành với đức tin đã lãnh nhận, và cố gắng mỗi ngày để đức tin ấy được trọn vẹn tinh tuyền nơi cuộc đời chúng ta.   …

xem thêm