SN Chúa Nhật

Thành Ánh Sao Lạ Dẫn Đường Cho Tha Nhân

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN LỄ HIỂN LINH Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12 Thành Ánh Sao Lạ Dẫn Đường Cho Tha Nhân I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 2,1-12 (1) Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem (2) …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Hiển Linh – Năm A

Các Bài Suy Niệm Lễ Hiển Linh – Năm A Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 MỤC LỤC Ra đi 7 Chúng tôi đã thấy ngôi sao. 10 Ngôi sao dừng lại 14 Ngôi sao dẫn đường. 17 Đấng Cứu độ muôn dân. 20 Hành trình tìm Chúa – ViKiNi 25 Lễ vật lòng thành – ViKiNi 28 …

xem thêm

Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa

THÁNH MARIA  MẸ THIÊN CHÚA Voha Ngày đầu năm mới Dương Lịch, Lịch Phụng Vụ CôngGiáo dành riêng để mừng kính lễ  “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời” như trong phần hai của kinh Kính Mừng mà rất nhiều quí tín hữu Công Giáo tụng niệm ít là một chuỗi 50 mỗi ngày.  Sau đây là một số giải thích giúp cho dễ hiểu về Lễ trên …

xem thêm

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 2023

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 2023 *** LỜI CHÚA Bài đọc 1 : Ds 6, 22-27 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Bài đọc 2 : Gl 4, 4-7  Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ để cứu độ chúng ta hầu chúng …

xem thêm

Đức Maria Là Mẹ Con Thiên Chúa Làm Người

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH MA-RI-A MẸ THIÊN CHÚA (01/01) Ds 6,22-27 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,16-21   Đức Maria Là Mẹ Con Thiên Chúa Làm Người I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Lc 2,16-21 (16) Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa  Lời Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21   MỤC LỤC Ghi nhớ và suy niệm trong lòng. 1 Nhân loại mới–TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 2 Cưu mang và sinh hạ một thế giới mới–TGM. Ngô Quang Kiệt 4 Nhân loại mới–TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 5 Đức Maria …

xem thêm

Chúa Giêsu Làm Người Cứu Độ Nhân Loại

Chúa Giêsu Làm Người Cứu Độ Nhân Loại vo ha “Đêm thánh vô cùng. Giây hút tưng bừng. Đất với trời se chữ đồng …”.  Đã qua bốn tuần Mùa Vọng chuẩn bị cho đêm trọng đại nầy.  Đêm nay tín hữu Kitô Giáo trên toàn thế giới hân hoan cử hành kỷ niệm Mầu Nhiệm Chúa Giáng Sinh 2022.    Đêm nay vô cùng cực …

xem thêm

Suy Niệm Lễ Giáng Sinh Năm A 2022

Suy Niệm Lễ Giáng Sinh Năm A 2022 *** Lời Chúa Bài đọc 1 : Is 62, 11-12 Này đây Đấng Cứu Độ ngươi đến và mang theo phần thưởng. Những người được cứu chuộc sẽ được gọi là dân Chúa Bài đọc 2 : Tt 3, 4-7  Chúa đã cứu độ chúng ta theo lượng từ bi và lòng …

xem thêm