SN Chúa Nhật

‘Nói Không’ với ma quỷ, ‘Xin Vâng’ với Thiên Chúa!

‘Nói Không’ với ma quỷ, ‘Xin Vâng’ với Thiên Chúa! Lm Xuân Hy Vọng   Kể từ hôm nay, chúng ta được mời gọi theo chân Đức Giê-su bước vào hoang địa ăn chay,  hãm mình, chiến đấu với mọi cám dỗ, và đặc biệt được tham dự cuộc thương khó – tử nạn – Phục sinh của Ngài. Ngay …

xem thêm

SNCN 1 MC Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

QUỶ BỎ NGƯỜI MÀ ĐI (Chúa nhật 1 Mùa Chay, năm A) Lời Chúa :Mt 4, 1-11 Sau khi chịu phép rửa, Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và …

xem thêm

Cám Dỗ

Cám Dỗ – Chúa Nhật Mùa Chay – Năm A   Sống trong cuộc đời, dù ở bậc sống nào đi nữa, chúng ta không thể thoát khỏi thử thách cám dỗ. Các vị thánh là những người đã can đảm đối diện và chiến thắng cám dỗ. Nếu đọc tiểu sử của các vị thánh như Thánh Antôn ẩn …

xem thêm

 Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY A St 2,7-9;3,1-7 ; Rm 5,12-19 ; Mt 4,1-11  Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ  I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 4,1-11 (1) Bây giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. (2) Người ăn chay ròng rã bốn …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 1 MC Năm A

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A Mt 4,1-11 A. Hạt giống… Những cơn cám dỗ mà Đức Giêsu chịu là tiêu biểu cho những cám dỗ chính mà ai ai cũng có thể gặp. Cho nên cách Ngài chiến đấu với chúng và chiến thắng chúng cũng là gương mẫu cho mọi người noi theo : – Cám dỗ thứ …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay A Lời Chúa: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 MỤC LỤC Quỷ bỏ Người mà đi. 4 Cám dỗ – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt. 7 Trở về. 10 Chiến thắng tử thần – ViKiNi 16 Thân phận con người 19 Mong manh mỏng dòn. 21 Cám dỗ. 25 Người …

xem thêm

Chay Tịnh Và Làm Việc Lành Trong Khiêm Hạ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ TƯ LỄ TRO ABC Ge 2,12-18 ; 2Cr 5,20-6,2 ; Mt 6,1-6,16-18   Chay Tịnh Và Làm Việc Lành Trong Khiêm Hạ I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 6,1-6,16-18 (1) Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em …

xem thêm

SNCN 7 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

TRỞ NÊN CON CÁI CHA(Chúa nhật 7 Thường niên, Năm A) Lời Chúa : Mt 5, 38-48 Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai …

xem thêm