SN Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa CN 4 TN B– Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Hãy xuất khỏi người này Suy Niệm Một ông thợ ở Nadarét được mời giảng trong hội đường. Maccô không cho ta biết Đức Giêsu đã giảng gì. Chỉ biết nội dung của lời giảng thì mới mẻ, và cách giảng thì khác hẳn với các kinh sư. Kinh sư thì giải thích Kinh Thánh với thẩm quyền. Còn Đức …

xem thêm

“Nhiệm vụ ngôn sứ”

“Nhiệm vụ ngôn sứ” – Chúa nhật IV Thường niên – Năm B     Theo nguyên ngữ, “ngôn” là “lời” và “sứ” là “được sai đi”. Vậy, “ngôn sứ” là người “được sai đi để nói lời” của Chúa. Chính Thiên Chúa là người sai các ông đi, với sứ mạng chuyển tải giáo huấn của Ngài cho dân …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 4 TN Năm B

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN B Mc 1,21-28 A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này mở đầu cho một đơn vị văn chương trải dài từ câu 21 đến c 34, được gọi là “Một ngày ở Caphácnaum”, trong đó Máccô liệt kê và mô tả những việc làm tiêu biểu của Chúa Giêsu trong một ngày. Việc thứ nhất …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Tuần 4 Thường Niên Năm B

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Tuần 4 Thường Niên Năm B Đấng Thánh của Thiên Chúa. 1 Thắng tà thần nhờ quyền năng Chúa – Huệ Minh. 11 Chữ tín. 14 Chúa Giêsu và dân chúng. 15 Nhờ lời Chúa để đẩy lùi quyền lực Sa-tan. 16 Ma quỷ. 17 Lời đầy uy quyền – ViKiNi 18 Đức Giêsu, …

xem thêm

Thời kỳ đã mãn! – Chúa nhật III Thường niên – Năm B

Thời kỳ đã mãn! – Chúa nhật III Thường niên – Năm B     Xã hội hiện nay đang chứng kiến những mâu thuẫn: một đàng, cuộc sống vật chất càng ngày càng được cải thiện và phát triển; đàng khác, cuộc sống con người lại hết sức mong manh. Người ta sống hôm nay mà không biết ngày …

xem thêm

Suy niệm Lời Chúa CN 3 TN B– Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Hãy theo Tôi Suy Niệm Bốn anh thanh niên có gia đình, có nghề nghiệp lại được Đức Giêsu mời gọi theo Ngài, bỏ lại tất cả. Chắc chắn họ không phải là những người nhẹ dạ. Họ đã từng quen biết Thầy Giêsu và kính nể Ngài. Đến lúc nào đó, khi được Ngài hoàn toàn chinh phục, họ …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên B

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên B Lời Chúa: Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20 MỤC LỤC Hãy theo Tôi 4 Thấy – Gọi – Bỏ – Theo. 7 Trở thành ngư phủ lưới người 10 Đổi mới cuộc đời 14 Chúa nhật 3 Thường Niên. 18 Chúa Nhật 3 Thường Niên. 22 Tông Đồ của Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 3 TN Năm B

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN B Mc 1,14-20 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng này gồm 2 đoạn : Tóm lược nội dung lời rao giảng của Chúa Giêsu : Ngài nói “Nước Thiên Chúa đã đến gần” ; Ngài cho biết điều kiện để được vào Nước ấy là “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Ơn gọi …

xem thêm