SN Chúa Nhật

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 7 Thường Niên A Lời Chúa: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 MỤC LỤC Trở nên con cái Chúa. 3 Hãy nên hoàn thiện. 6 Nên thánh bằng yêu thương. 10 Yêu thương kẻ thù. 14 Hãy yêu kẻ thù. 19 Yêu kẻ thù là thánh – ViKiNi 31 Yêu thương kẻ thù. 35 …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 7 TN Năm A

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN Mt 5,38-48 A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này gồm hai bài học : Chúa Giêsu bàn về việc trả đũa (cc 38-42) : – Khuynh hướng tự nhiên là muốn trả đũa, và trả đũa thì thường nặng hơn mức người ta gây cho mình : “Hòn đất ném đi hòn chì ném lại”. …

xem thêm

Để Chúa nói cho nghe!

Để Chúa nói cho nghe! Lời Chúa trong Chúa Nhật VI mùa thường niên hôm nay nói về chủ đề lề luật. Trong bài đọc 1, trích sách Huấn Ca, chương 15,16-21 nói về sự tự do của con người trước luật Chúa. Tự do ở đây không phải là thích thì giữ luật, không thích thì thôi, nhưng là …

xem thêm

Kiện Tòan Luật Mô-Sê Bằng Luật Mới Yêu Thương

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 TN A Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 Kiện Tòan Luật Mô-Sê Bằng Luật Mới Yêu Thương I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mt 5, 17-37. (17) “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, …

xem thêm

Lưỡi không xương

Lưỡi không xương – Linh mục Inhaxiô Trần Ngà (Suy niệm Tin mừng Mát-thêu chương 5, trích đọc vào Chúa nhật 6 thường niên) Ngụ ngôn Ê-dốp kể rằng: Một hôm, chủ sai Ê-dốp ra chợ chọn mua món gì sang quý nhất để thiết đãi bạn quý đến nhà. Ê-dốp tìm mua đủ thứ lưỡi của gia súc đem …

xem thêm

SNCN 6 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

THẦY BẢO CHO ANH EM BIẾT (Chúa nhật 6 Thường niên, Năm A) Lời Chúa : Mt 5, 17-37 Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để …

xem thêm

Ăn Ở Công Chính

Ăn Ở Công Chính – Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A   ĂN Ở CÔNG CHÍNH SUY NIỆM CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – NĂM A “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Chúa Giêsu đến trần gian để tiếp nối giáo huấn …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Thường Niên A Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 MỤC LỤC Thầy bảo cho anh em biết 3 Còn Thầy, Thầy bảo anh em…… 6 Sống theo sự thật 10 Tự do và trách nhiệm.. 13 Chúa nhật 6 Thường Niên. 16 Yêu thương là chu toàn luật – Dã Quỳ. …

xem thêm