Sưu Tầm

Nhà thờ Cam Ly

Nhà thờ Cam Lyhttps://giaophandalat.org/ Nhà thờ Cam Ly, gần thác cùng tên. Ðây là ngôi nhà thờ do Cha Boutary, thuộc hội Thừa Sai Paris cùng với nhà thầu Nguyễn Thanh Hổ xây cất để phục vụ giáo dân Dân Tộc. Công cuộc xây cất kéo dài từ năm 1960 đến 1968, được xây theo kiểu nhà rông của đồng …

xem thêm

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm C

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm C ĐỀN THỜ CỦA CHÚA BA NGÔI Thánh Phanxicô Assisi là một người ủng hộ nhiệt thành giáo thuyết về việc Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trong con người. Điều này giúp ngài yêu thương mọi người như nhau cho dù họ đang ở địa vị  nào trong …

xem thêm

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm C

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm C ĐIỀU RĂN MỚI Thánh Giêrônimô kể về tông đồ Gioan rằng khi ngài về già, ngài thường được đưa đến các cộng đoàn khác nhau. Đi đến đâu ngài cũng chỉ luôn lặp đi lặp lại những lời này: “Hỡi các con bé nhỏ, hãy yêu thương …

xem thêm

 “15 Mầu Nhiệm Mân Côi” Lm. Thanh Bình SDB (Youtube)

 “15 Mầu Nhiệm Mân Côi” – Kính chào bà đầy ơn phước lạ sứ thần truyền bà sẽ mang thai cung lòng bà Con Chúa vào đời xin vâng thánh ý dù thân phận hèn. – Kính chào bà Mẹ Thiên Chúa thật đã lặn lội để viếng thăm tôi, ôi mầu nhiệm ơn phúc tuyệt vời hân hoan vui …

xem thêm