Tài Liệu

Cầu Nguyện – Bài 89. Những Kinh Vắn Tắt Của Tôi – ĐHY Phanxicô

Bài 89. Những Kinh Vắn Tắt Của Tôi Con nghĩ rằng Chúa Giêsu đã cho tôi một Kinh: ”Kinh Lạy Cha”. Vắn tắt, cô đọng, dầy đủ. Đời Chúa Giêsu là một lời kinh cầu nguyện. Là một câu chuyện chân tình đơn sơ của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Cũng có lần khá dài, không công thức như lời …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 88: Công Việc Của Chúa – ĐHY Phanxicô

Bài 88: Công Việc Của Chúa Con hãy để Thiên Chúa hành động, làm cho đời con thêm phong phú, bằng cách đón nhận lời Chúa là Đức Kitô. Không có sự gì mà Chúa không không làm được. Chúa đã làm Abraham, Sara, Jacaria, Elisabeth nên phong phú. Thinh lặng. Khi Chúa hành động phải thinh lặng để lắng …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 87: Sự Thách Đố Đối Với Hội Thánh Trong Mọi Thời Đại – ĐHY Phanxicô

Bài 87: Sự Thách Đố Đối Với Hội Thánh Trong Mọi Thời Đại Khi Con Người trở lại, Ngài sẽ còn tìm thấy đức tin trên quả đất này không” (Lc 18,8). Chúa Giêsu nói lên lời này trong hoàn cảnh của dân Do Thái bị áp bức bóc lột bởi ngoại bang và những thành phần xấu. Giáo dân …

xem thêm

Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích: Sắc lệnh trong thời điểm đại dịch COVID-19

 Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích Số 153/20 Sắc lệnh trong thời điểm đại dịch COVID-19  Trong thời khắc khó khăn mà chúng ta đang sống với đại dịch Covid-19, và khi xem xét các trường hợp không thể cử hành phụng vụ trong thánh đường [với sự tham dự của cộng đoàn] theo sự hướng dẫn …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 85: Người Rao Gỉang Phúc Âm Là Một Nhà Thần Bí – ĐHY Phanxicô

Bài 85: Người Rao Gỉang Phúc Âm Là Một Nhà Thần Bí Một vị tông đồ, một vị thừa sai truyền bá Phúc Âm là một nhà thần bí. Phải chăng đây là một đòi hỏi quá đáng? Phải chăng việc thần bí dành cho những tu sĩ chiêm niệm? Những ẩn sĩ? Không, chúng ta hãy lấy gương của …

xem thêm

Lá thư ngỏ gửi Thánh Cả Giuse 1 & 2

Lá thư ngỏ gửi Thánh Cả Giuse Cha kính mến! Con đang sống vào đầu thế kỷ XXI: xa cách Cha ngàn trùng. Xa về thời gian là hai mươi thế kỷ. Xa về không gian là chừng 60.000 cây số. Vì yêu mến Cha, con mần mò đi tìm thân thế và sự nghiệp của Cha. Tìm mãi, tìm …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài  84: Chúa Giêsu Ẩn Mình – ĐHY Phanxicô

Bài  84: Chúa Giêsu Ẩn Mình   Chúa Giêsu làm phù phép, biến hóa chăng? Không, Chúa Giêsu hằng ở giữa người Do Thái, Ở giữa các tông đồ, các môn đệ; ăn uống, giảng dạy… Có người bảo Ngài là Gioan Tẩy giả, là Êlia. Có người gọi là Thầy, là Chúa, là con Vua Đa Vít. Có người …

xem thêm

Cầu Nguyện – Bài 83: Chúa Và Việc Của Chúa – ĐHY Phanxicô

Bài 83: Chúa Và Việc Của Chúa Vì lòng thương vô hạn, Chúa gọi con theo Chúa, làm con Chúa, làm môn đệ của Chúa. Rồi Chúa trao cho con một sứ mạng, không ai giống ai, nhưng cùng một mục đích: làm tông đồ, làm chứng nhân cho Chúa. Tuy nhiên, kinh nghiệm bản thân cho con thấy, nhiều …

xem thêm

Sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ 2020

Sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 35 năm 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” (Lc 7,14) Các bạn trẻ thân mến! Tháng 10/2018, cùng với Thượng Hội đồng Giám mục về “Người Trẻ, đức Tin, và sự Phân định Ơn gọi”, Giáo hội đã trải qua một …

xem thêm

Canh tân các hoạt động mục vụ theo viễn tượng truyền giáo

Canh tân các hoạt động mục vụ theo viễn tượng truyền giáo Hội Thánh giữa lòng lịch sử nhân loại luôn cần được đổi mới và thanh luyện (Ecclesia semper renovanda, purificanda). Có những giai đoạn Hội Thánh cần được canh tân trên bình diện luân lý, những lúc khác cần canh tân về giáo thuyết, hoặc về phụng vụ …

xem thêm