Sách Đạo

50. Xin ơn tiến bước

50. Xin ơn tiến bước  “Hãy trỗi dậy lên đường! Đây không phải là chốn nghỉ ngơi. ”(Mk 2, 10) Tung · 50. Xin ơn tiến bước Lạy Chúa! Con vẫn lần lữa trên đường về phía trước, muốn tiến bước nhưng lại nhiều nghi ngại, sợ phải chông gai phải nhọc nhằn, nên con vẫn thường hay né tránh, …

xem thêm

Rabbouni 1

Rabbouni 1 Lạy Chúa, con cám ơn Chúa về tất cả những điều Chúa đòi hỏi nơi con trong suốt cuộc đời. Chúc tụng Chúa về thời đại con đang sống. Chúc tụng Chúa về những giờ phút sướng vui và những ngày tủi thân buồn bã. Chúc tụng Chúa về cả những gì Chúa đã không cho con được …

xem thêm

The Little Catechism of curé of Ars – Bài 32: Chúa Thánh Thần

32 Chúa Thánh Thần Chúa Thánh Thần muốn dẫn chúng ta về Thiên Đàng, chúng ta chỉ cần nói “Con muốn” và để cho Người dắt đi. Thánh Gioan Maria Vianney   Thật tuyệt vời biết bao khi biết rằng: Chúa Cha là Đấng Tạo Thành, Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc và Chúa Thánh Thần là Đấng Hướng Dẫn …

xem thêm

49. Lời nguyện cho ngày mới

49. Lời nguyện cho ngày mới  “Đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.” (2Cr 6, 2)   Tung · 49. Lời nguyện cho ngày mới   Lạy Chúa! Bắt đầu lại ngày mới, không phải để con làm mới lại điều gì, mà trước tiên làm mới lại bản thân con.   Bắt đầu lại ngày mới, con không cao …

xem thêm

48. Xin ơn sống Thánh Ý Chúa

48. Xin ơn sống Thánh Ý Chúa  “Tuân theo Thánh ý Ngài, con vui sướng hơn được tiền rừng bạc bể.”(Tv 119,14)   Tung · 48. Xin ơn sống Thánh Ý Chúa   Lạy Chúa! Khờ khạo thay khi con cứ theo ý mình, mà chẳng quan tâm gì đến ý Chúa.   Mọi việc đạo đức chẳng nghĩa lý …

xem thêm

47. Xin ơn nhận ra ý Chúa

47. Xin ơn nhận ra ý Chúa          “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.” (Rm 8, 28) Tung · 47. Xin ơn nhận ra ý Chúa Lạy Chúa! Ở đời họa phúc theo nhau, buồn vui may rủi vàng thau có đều.   Họa thì phúc nương theo đó, phúc …

xem thêm

The Little Catechism of curé of Ars – Bài 31: Các Nhân Đức Căn Bản

31 Các Nhân Đức Căn Bản Có nhiều người không bao giờ hài lòng về mọi chuyện, dường như họ có quyền hành động trong mọi sự. Họ không bao giờ thỏa mãn với những gì xảy ra cho họ, họ có thái độ dửng dung, vô ơn với mọi người. Đó chính là những người mà chúng ta nên …

xem thêm

46. Xin ơn đón nhận thử thách

46. Xin ơn đón nhận thử thách  “Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều.”(Gc1, 2)   Tung · 46. Xin ơn đón nhận thử thách   Lạy Chúa! Cuộc sống luôn có những khó khăn, lắm lúc gian nan đầy thử thách, khiến lòng con than trách ưu phiền. …

xem thêm

The Little Catechism of curé of Ars – Bài 30: Đức Cậy

30. Đức Cậy Thiên Chúa có đường lối riêng về công trạng và tội lỗi, Người thưởng phạt công minh… Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ ngay khi chúng ta cầu xin, cũng nhanh chóng giống như một bà mẹ kéo con mình ra khỏi đống lửa vậy. Thánh Gioan Maria Vianney   Chúng ta sẽ nói về Đức Cậy; …

xem thêm

45. Xin ơn thoát khỏi sự dữ

45. Xin ơn thoát khỏi sự dữ  “… bởi vì mọi người đã phạm tội (Rm, 5, 12) Tung · 45. Xin ơn thoát khỏi sự dữ   Lạy Chúa! Chúa đã cho con biết, nguyên nhân sự dữ bởi con người, khi dùng tự do để phạm tội, ngược lại đường lối của tình yêu.   Và vì tội …

xem thêm