Sách Đạo

Đường Hy Vọng – Chương 34: Kiểm Điểm

CHƯƠNG 34: KIỂM ĐIỂM Ðọc lại đời sống dưới ánh sáng Phúc Âm. 883. Trên đường hy vọng, thỉnh thoảng con phải dừng chân nơi bóng mát, để kiểm điểm lại: sửa chữa những bước lệch lạc, rút kinh nghiệm cho bước tiến, chuẩn bị thêm hành trang. 884. Công tác càng lớn, kế toán càng kỹ. Nếu con cẩu …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 33: Lãnh Đạo

CHƯƠNG 33: LÃNH ĐẠO Lãnh đạo là nô bộc tình nguyện. 833. Ðường hy vọng cần người lãnh đạo. Theo từ nguyên, lãnh đạo là người dẫn đường, cũng gọi là thủ lãnh, nghĩa là người làm đầu. Không có đầu suy nghĩ, tứ chi sẽ suy nhược, thiện chí bị phân tán, nghị lực sẽ lụi bại, hỗn loạn …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 32: Việc Tầm Thường

CHƯƠNG 32: VIỆC TẦM THƯỜNG Thực hiện cách phi thường những việc tầm thường. 807. Việc nhỏ, lòng nhỏ; việc lớn, lòng lớn; việc lớn, lòng nhỏ; việc nhỏ, lòng lớn. Con hãy thực hành cách sau hết: Trung tín trong việc lớn, dễ; trung tín trong việc nhỏ, khó. Chúa khen kẻ thực hành cách sau này. 808. Theo …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 31: Bác Ái

CHƯƠNG 31: BÁC ÁI Bác ái, đồng phục của người Kitô hữu..   737. Trước khi xét đoánai, con hãy cầu nguyện rồi hãy làm như Chúa Giêsu trong trường hợp con. 738. Khi con đi công tác cho Ðức Mẹ xa nhà con cả cây số, chưa chắc con đã sống bác ái thật. Chừng nào con dám công …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 30: Đứa Con Hạnh Phúc

ĐỨA CON HẠNH PHÚC Ðiều kiện vào nước trời: Trở nên như trẻ thơ. 718. Người mồ côi được sung túc phú quý là người hạnh phúc, nhưng không phải là người con hạnh phúc. Nghèo khổ mấy mà có cha yêu, mẹ mến là người con hạnh phúc. Con có ý thức mình vô cùng hạnh phúc, vì làm …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 29: Gian Khổ

CHƯƠNG 29: GIAN KHỔ Tránh gian khổ, con đừng mong làm thánh. 691. Bảo tố bẻ gẫy cành khô, cành sâu. Nhưng đừng tiếc những cành ấy, dù không gió cũng gẫy, không gẫy cũng phải chặt vì chúng làm hại. 692. Chúa Giêsu đến đâu cũng có một số người sống chết cho Ngài, và cũng có một số …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 28: Cuộc Sống Mới

CHƯƠNG 28: CUỘC SỐNG MỚI Kitô hữu đừng buồn như những người không hy vọng. 664. Người lạc đường, thất vọng; người không biết đích, vô vọng; người tiến về đích, hy vọng; ở đó con sẽ gặp Thiên Chúa, Cha nhân từ đợi chờ con, con sẽ toại vọng. 665. Đối với người không biết đích, giờ chết là …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 27: Canh Tân

CHƯƠNG 27: CANH TÂN Chuẩn bị lễ Hiện Xuống mới trong Hội Thánh. 634. Canh tân là trở về nguồn. Công thức canh tân: Làm cho người công giáo trở lại đạo công giáo. Làm cho người Kitô hữu trở lại với Chúa Kitô. Mới nghe, con ngạc nhiên, nhưng ngẫm nghĩ lại, con sẽ thấy đúng như vậy. Một …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 26: Dấn Thân

DẤN THÂN Mức độ dấn thân: “Thí mạng” như Chúa Giêsu. 605. Con đừng nghĩ dấn thân là lao mình vào những hoạt động hăng say náo nhiệt. Con hãy hiểu nghĩa dấn thân sâu hơn: “Theo gương Chúa, yêu thương đến mức độ quên mình hoàn toàn vì người khác, hiến mình hoàn toàn, hiến mình nhưng không, để hiệp …

xem thêm

Đường Hy Vọng – Chương 25: Phát Triển

PHÁT TRIỂN Vinh dự của con người là chinh phục và cứu chuộc vũ trụ. 582. Phát triển không phải chỉ là cho ăn, cho mặc, cũng không phải chỉ phát cày phát cuốc, đào giếng, đào mương. Phát triển là thăng tiến con người toàn diện, là làm cho họ sống “xứng người hơn.” 583. Con đừng thỏa mãn …

xem thêm