Sách Đạo

Gương Chúa Giêsu: Chương 2 – Tự Khiêm

2. TỰ KHIÊM Tính ham biết Thường tình ai cũng muốn biết, nhưng biết mà không có lòng kính sợ Chúa: cái biết đó có ăn thua gì! Một người quê mùa nghèo khó mà biết phụng thờ Chúa, còn giá trị hơn ngàn lần một triết gia kiêu kỳ, chỉ mải miết nghiên cứu các tầng trời vận chuyển …

xem thêm

Gương Chúa Giêsu: Chương 1 – Noi Gương Chúa Và Khinh Của Thế Tục

Gương Chúa Giêsu cũng gọi là Sách Gương Phúc Xuanha.net Nihil Obstat Bùi-Chu die 9 -9 -1953 Jos. Maria Phạm-Châu-Diên Cens. del. IMPRIMATUR Saigon, 25-5-1965 F.X. Trần-Thanh-Khâm Vic. Gen. Đôi lời tâm huyết gửi bạn đọc Bạn muốn được nên thân tình với Thiên Chúa, mời bạn đọc Quyển I sách GƯƠNG CHÚA GIÊSU. Đó là hành trang cho bạn lên …

xem thêm

Niềm Vui Sống Đạo – ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Niềm Vui Sống Đạo  ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Lời Nói Ðầu Làm “người lữ hành” lang thang đó đây, tôi có dịp nói chuyện với nhiều hạng người, trong nhiều hoàn cảnh. Câu chuyện tuy khác nhau, nhưng mục đích ưu tiên vẫn là một, gửi đến thính giả một sứ điệp: xây dựng con người Việt Nam, …

xem thêm

Chí Nhiệt Thành

Chí Nhiệt Thành Lm. Gioakim Mai Xuân Triết Phỏng theo Cha Millet SJ. trong cuốn  “Jésus vivant dans le prêtre” trang 154-186   LỜI TỰA. I. CHÍ NHIỆT THÀNH RẤT CẦN THIẾT. II. CHÍ NHIỆT THÀNH RẤT CAO QUÝ. III. ĐỨC TÍNH CỦA CHÍ NHIỆT THÀNH. LỜI TỰA Đức mến là lửa. Chí nhiệt thành là độ nóng của lửa ấy. Độ …

xem thêm

Linh Đạo Cho Giáo Dân Ngày Nay: Phần Hai: Gia Ðình

Linh Đạo Cho Giáo Dân Ngày Nay Spirituality Today Rev. Jess S. Brena, SJ, Taiwan PHẦN HAI: GIA ÐÌNH Gia Ðình, Mảnh Ðất Màu Mỡ của Linh Ðạo Giáo Dân. 1 Giờ đây Các Bạn là Vợ Chồng. 1 Giáo Hội Gia Ðình Giáo Hội Tại Gia. 7 Hôn Nhân có phải là sự lựa chọn tốt thứ hai không?. …

xem thêm

Linh Đạo Cho Giáo Dân Ngày Nay (Phần Một): Dẫn Vào Linh Đạo Giáo Dân

Linh Đạo Cho Giáo Dân Ngày Nay Spirituality Today Rev. Jess S. Brena, SJ, Taiwan PHẦN MỘT: DẪN VÀO LINH ÐẠO GIÁO DÂN. Ðôi Dòng về Tác Giả. Nhập Ðề. Xuất xứ của những bài viết này. Ngạc nhiên và khéo léo từ chối Do dự. Ao ước được giúp đỡ người khác. Hồ hởi tham gia. Linh Ðạo Giáo …

xem thêm

Lên Đồi Với Chúa

Lên Đồi Với Chúa dongten.net Viết Cho Kẻ Bán Chúa. Người Đầy Tớ Của Vị Thượng Tế. Gửi Cho Người Chối Chúa. Thư Philatô Gửi Giêsu. Hồi Ký Của Simon Kyrênê. Viên Đại Đội Trưởng. Gioan – Yêu Đến Tận Cùng. Maria – Mẫu Gương Theo Chúa Đến Cùng. Đức Giêsu – Một Thiên Chúa Ẩn Mình.   1.       Viết …

xem thêm