Tin Giáo Phận

Gọi và Sai Đi – CN 15 TN B

GỌI VÀ SAI ĐI CN 15 TN B Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai. Ngài cho các ông sống bên cạnh mình. Ngài trực tiếp huấn luyện, bằng cách cho các môn đệ được nghe những lời Ngài giảng, được xem những việc Ngài làm. Sau đó, Ngài sai các môn đệ ra đi thực tập truyền giáo. Hai động …

xem thêm