Tin Giáo Phận

The exact Battle Through Free VPN and The way in which to Earn It Free VPN Software

The very Lost Solution of Absolutely free VPN VPN Free Other great benefit from using VPN is stalking your private data online. Naturally, there happen to be plenty of free VPN companies marketed and it can receive hard to distinguish the excellent by the awful, particularly anytime if you’re making an effort to locate a VPN assistance that consists of …

xem thêm

The very Battle More than Free VPN and How to Acquire It Free VPN For Windows

The very Lost Top secret of Absolutely free VPN Free VPN For Windows 10 Other great advantage of using VPN is covering your private data online. Naturally, there are actually plenty for free of charge VPN companies offered therefore it may get challenging make out the nice with the bad, particularly while occur to be attempting to look for a …

xem thêm

Họ Đạo Kinh Đức Bà Đón Cha Sở Mới

Họ Đạo Kinh Đức Bà Đón Cha Sở Mới  Vào lúc 9h00, ngày 09/10/2018. Cha Giuse Lê Đình Hội, nguyên cha sở Họ Đạo Thánh Tâm về nhận nhiệm vụ chánh sở Họ đạo Kinh Đức Bà, Hạt Trà Lồng. Nghi thức nhậm chức linh mục chánh sở được diễn ra trang trọng và hợp luật, dưới sự chủ sự …

xem thêm

Cha Albertô Lê Ngọc Bích Nhận Nhiệm Sở Mới

Cha Albertô Lê Ngọc Bích Nhận Nhiệm Sở Mới   Họ đạo Phụng Hiệp hôm nay Đón mừng Cha sở thật ‘dài’ về dinh (cao) Bà con tổ chức linh đình Vòng hoa đoàn rước chân tình trao nhau.   Quý Cha Đại Hải đón chào Trà Lồng trao gởi người cao nơi này Tu sĩ vui vẻ sum vầy …

xem thêm

Họ Đạo Tân Lập Mừng Bổn Mạng

Họ Đạo Tân Lập Mừng Bổn Mạng Sáng Chúa nhật ngày 7/10/2018, trong tâm tình mừng kính Đức Mẹ, Họ đạo Tân Lập đã cử hành thánh lễ trọng thể mừng tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Họ đạo.  Thánh lễ được cử hành lúc 9g00, có sự hiện diện 2 Cha sở cựu là Cha Dom. Nguyễn …

xem thêm

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Trà Lồng

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Trà Lồng 1.Cha Albertô Lê Ngọc Bích về Họ đạo Phụng Hiệp – Hạt Đại Hải. Vào lúc 9h00 sáng thứ hai, ngày 08 tháng 10 năm 2018 – Thánh lễ – Lễ phục trắng.   2.Cha Giuse Lê Đình Hội về Họ đạo Đức Bà – Hạt Trà Lồng. Vào lúc 9h00 sáng …

xem thêm