Cầu Nguyện – Bài 2: Ảo Tưởng – ĐHY Phanxicô

print

Bài 2. Ảo Tưởng

Có một trào lưu tư tưởng: Hội Thánh nên giảm bớt những đòi hỏi, hy sinh, bỏ mình, đối với linh mục, tu sĩ, giáo dân.

Những người chủ trương như thế nghĩ rằng:

Với một lối sinh hoạt rộng rãi, một cuộc sống ít khắc khổ hơn, Hội Thánh có thể quy tụ được nhiều ơn gọi hơn, nhiều tín đồ hơn. Nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng, đó chỉ là ảo tưởng. Vì tuổi trẻ muốn hiến mình làm môn đệ Chúa Kitô cách đích thực.

Tuổi trẻ muốn chọn một đời sống Phúc Âm thật trong sáng.

Tuổi trử không thích những gì là dấn thân nửa đời, đạo đức tùy tiện.

Tuổi trẻ không sợ khắc khổ.

Họ chỉ sợ hạ giá tiếng gọi Phúc Âm.

Họ chỉ sợ một lối sống Kitô nửa chừng,

Một cuộc đời linh mục, tu sĩ, tông đồ hạng nhì.

Lạy Chúa, tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ khắp thế giới đang nhìn lên Chúa, lý tưởng của chúng con.

Vì Chúa tôn trọng phẩm giá con người yếu hèn của chúng con.

Vì Chúa cho chúng con tự do lựa chọn.

Vì Chúa tôn trọng phẩm giá con người yếu hèn của chúng con.

Chúa cứu chuộc con, và đưa con lên làm con Chúa.

Không phải như thế gian cứu trợ con và đưa con vào xã hội xa hoa, tiêu thụ, để rồi biến con thành nô lệ vĩnh cữu.

Con chỉ theo Chúa, con đón nhận chức vị làm con Chúa.

Con chấp nhận những đòi hỏi của chức vị ấy.

Vì con ý thức, con phải theo con đường hẹp.

Vì đường ấy sẽ đưa con đến sự sống vĩnh cữu.