Cầu Nguyện – Bài 20 : Tuổi Trẻ Tìm Kiếm Gì? – ĐHY Phanxicô

print

Bài 20 : Tuổi Trẻ Tìm Kiếm Gì?

 

Píer Giorgio Frassati là một thanh niên đẹp trai, con nhà giàu, cha là một đại sứ. Bao nhiêu cám dỗ của xã hội trưởng giả, bao nhiêu áp lực của gia đình thúc ép, níu kéo cậu.

Nhưng tuổi trẻ sôi sục trong tim, cậu muốn tìm kiếm Chuá Kitô cách quảng đại

Cậu không chấp nhận một cuộc sống đạo đức bị tụt hóa, tinh thần hy sinh bị giảm thiểu, lối làm việc tông đồ cách trưởng giả, vu lợi.

Cậu rất sợ, vì đó là con dường thánh giá Chúa mời gọi cậu.

Cậu muốn dấn thân vô điều kiện.

Xứng đáng một môn đệ đích thực của Chuá Kitô.

Một chiến sĩ hăng say lý tưởng tông đồ.

Píer GiorGio đã chon một cuộc đời sinh viên trong sáng, theo lý tưởng bác ái phục vụ đến cùng.

Một cách tưởng tượng bất ngờ không ai bảo ai, bao nhiêu người bỗng nhiên quì gối thinh lặng.

Khi quan tài của Píer Giorgio đi qua,

cảm động quá! Tại sao thế?

Vì họ nhận ra thanh niên này đã tìm kiếm, và theo lý tưởng Chuá Kitô, đã lôi cuốn bao nhiêu người theo gương sáng của mình.

Cám ơn Píer Giorgio Frassati, người bạn trẻ đã ảnh hưởng vào đời tôi, từ những năm non trẻ trên nhà trường.