Cầu Nguyện – Bài 25: Ave – ĐHY Phanxicô

print

Bài 25: Ave

Ave (kính chào)

là một lời chào hỏi đơn sơ, bình dân.

Nhưng kể từ khi thiên thần Gabriel đã nói lên, tiếng “Ave” đã trở thành thánh.

Vì nó được gắn liền với mầu nhiệm cứu chuộc cao cả.

Tiếng “Ave” gợi lên trong lòng Mẹ Maria bao nhiêu tâm tình thờ lạy, cảm tạ, mến yêu.

“Ave” phải là lời chào của tôi, vui tươi như Mẹ với mọi người.

“Ave” là tiếng loan báo ân sủng, sự hòa giải, đổi mới, phục sinh,

“Ave” là lời cầu chúc phúc lành của Thiên Chúa.

Một linh mục thánh thiện, đã để lại ấn tượng sâu xa trong đời con, vì lòng mến Mẹ Maria, ngài đã trả lời “Ave”  mỗi khi nghe tiếng gõ cửa.

Và trước khi tắt thở, ngài xin mọi người xung quanh giường, hát kinh Magnificat (linh hồn tôi ngợi khen Chúa).

Mỗi ngày ngài thưa “Ave” mấy lần?

Cứ thế mà tổng cộng lại, trong 70 năm,

bao nhiêu lần tiếng “Ave” nở trên miệng Ngài!

Từ đáy lòng yêu mến,

Con muốn dâng lên một triều thiên,

Kết tinh bằng những tiếng “Ave”,

Tốt đẹp nhất của đời con.

Để đổi lại tiếng “Ave” của Giuđa phản bội chào để ra dấu hiệu nộp Chúa Giêsu (Ave, Rabbi),

Đổi lại tiếng “Ave” của quân lính Roma, chào để nhạo báng Chúa Giêsu (Ave Rex Judeorum).