Cầu Nguyện – Bài 9:  Mời Con Ra Khỏi Pháo Đài – ĐHY Phanxicô

print

Bài 9:  Mời Con Ra Khỏi Pháo Đài

 

Hội Thánh cũng như mỗi giáo dân

Không được tự mãn về đức tin của mình.

Và sung sướng hưởng thụ trong một pháo đài kiên cố.

Ngược lại chúng ta đang tiến trên đường tìm đến Chúa.

Chúa Giêsu cũng tiến trên đường ấy lại gần nhân loại.

Ngài đang đi tìm con, tìm bác xích lô, tìm bà quét đường, như Ngài tìm ông Lêvi, tìm bà Samari, tìm các môn đệ đang lao lực trong thuyền.

Từ thưở sơ khai đạo Kitô đã được gọi là “đường” (Cv 9,2).

Chúa Giêsu cũng tự xưng mình là “đường” (Ga 14,6).

Xin mời con ra khỏi pháo đài, đó không phải là chỗ của người muốn theo Chúa.

Chúa Giêsu không dạy con: “Hãy ở trong pháo đài”.

Nhưng Ngài kêu gọi con: “Hãy theo Thầy

Hãy đi rao giảng Tin Mừng

Hãy đi khắp thế gian

Làm chứng nhân cho Thầy

Đến tận cùng thế giới”.