Cha GB. Nguyễn Việt Hồng Nhậm Sở Tân Thạnh (Cái Quanh).

print

Cha GB. Nguyễn Việt Hồng Nhậm Sở Tân Thạnh (Cái Quanh).

Hôm nay ngày 6/7/2020, Cha GB. Nguyễn Việt Hồng  được thuyên chuyển  từ Họ Đạo Bến Bàu, Hạt Bạc Liêu, về Họ đạo Tân Thạnh (Cái Quanh), Hạt Sóc Trăng.

Thánh lễ và nghi thức nhậm chức bắt đầu lúc 9 giờ 30 trong bầu không khí trang trọng và thân tình. Hiện diện trong Thánh lễ đồng tế có 2 cha Quản Hạt và khá đông quý cha thuộc 2 Hạt Sóc Trăng và Bạc Liêu và bà con giáo dân Họ Cái Quanh và Họ Bến Bàu cùng tham dự.

Kính chúc cha sở mới nhiều ơn Chúa để hăng say và thành công trong nhiệm sở mới.

MVTT/Hạt Sóc Trăng