Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 13 TN Năm C

print

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 13 TN Năm C

TRUNG THÀNH THEO CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Vì yêu chúng con, Chúa tự hiến mình trong Bí tích Thánh Thể, chúng con xin cảm tạ, ca ngợi và yêu mến Chúa. Lạy Chúa, ý thức phận người bất toàn, chúng con rất cần Chúa nâng đỡ. Chúng con khao khát được trung thành sống trong sự thánh thiện và vòng tay thương xót của Chúa. Xin Chúa mở lòng mở trí chúng con và các bạn trẻ để chúng con lắng nghe Lời Chúa.

  • Khi gần tới những ngày Chúa Giêsu được đưa lên trời, Người cương quyết đi lên Giêrusalem”.

Lạy Chúa Giêsu, trong Tin Mừng theo thánh Luca, Giêrusalem là nơi Chúa đã đi vào Mầu Nhiệm Vượt Qua, khai sinh ơn cứu độ cho nhân loại. Giêrusalem trở nên biểu tượng và trung tâm tôn giáo. Tại Giêrusalem, khi Chúa bị sỉ nhục và bị kết án, Chúa mở cho chúng con thấy phẩm giá của chúng con đến từ Thiên Chúa. Tại Giêrusalem, khi Chúa được giương cao lên, Chúa chữa lành con người bị thương tổn, hoà giải nhân loại chúng con với Thiên Chúa và với nhau. Tại Giêrusalem, khi Chúa được rước lên trời, ơn cứu độ được công bố cho toàn thế giới.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có được thái độ cương quyết của Chúa, can đảm khước từ những ràng buộc và ưu đãi của thế gian, quyết một lòng hướng về Giêrusalem Thiên Quốc. Xin Chúa giúp những người trẻ khiêm tốn bàn hỏi với người có trách nhiệm, hầu họ có thể sáng suốt làm theo ý Chúa, can đảm đổi mới cuộc đời, yêu mến Giáo hội và xây dựng xã hội theo tinh thần Phúc Âm.

(Thinh lặng)

  • Chúa nói:Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi gối đầu”.

Lạy Chúa Giêsu, trên đường Chúa lên Giêrusalem, có những người muốn được theo Chúa. Thay vì hồ hởi đón nhận lòng nhiệt thành của họ, Chúa thẳng thắn chỉ ra những trở ngại không thể tránh né trên đường đi theo Chúa. Chúa không tô hồng cũng không đánh bóng hành trình tiến lên Giêrusalem. Chúa không tìm cách quảng cáo hay tiếp thị sứ mạng của Chúa. Chúa không chiêu mộ tín đồ bằng bất cứ giá nào. Trái lại, Chúa khẳng định đường Chúa đi là hành trình “không có nơi gối đầu”. Chúa đã đi xuống tận cùng sự nghèo khó, bất trắc của phận người.

Lạy Chúa, thế giới chúng con đang sống không thiếu những mảnh đời lam lũ, người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa. Xin Chúa che chở, nâng đỡ và an ủi họ. Xin Chúa cho chúng con, đặc biệt là những người trẻ, thêm ý thức tình liên đới và chia sẻ với mọi người, tôn trọng nhân phẩm, đón nhận những khác biệt của anh chị em mình, quảng đại đồng hành, chung tay vun đắp thiện ích chung, dấn thân kiến tạo sự hợp nhất và bình an.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ dựa vào sức riêng, chúng con khó có thể trung thành theo Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời. Chúng con cần Chúa giúp sức và nâng đỡ. Chúa đã trung thành đi đến tận cùng của đau khổ và sự chết để cứu độ chúng con. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ luôn đi trên con đường Chúa đã đi, là ngang qua đau khổ để đến được vinh quang. Xưa Chúa đã cúi xuống để nâng loài người sa ngã lên, nay xin Chúa rộng ban cho chúng con niềm vui, và trung thành bước theo Chúa tiến về quê Trời hưởng phúc vinh quang. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa