Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 15 TN B

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 15 TN B – 2024

SỐNG SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể nhiệm mầu. Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành hồn xác Chúa đã thương ban cho mỗi người chúng con. Hơn thế nữa, qua bí tích Thánh Tẩy, Chúa còn cho chúng con được tham dự vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn cố gắng cộng tác với ơn Chúa mỗi ngày để chúng con có thể hăng say nhiệt thành với sứ vụ mà Chúa trao cho chúng con.

  • Chúa Giêsu gọi nhóm Mười Hai và bắt đầu sai họ đi từng hai người một.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa được Chúa Cha sai đến trần gian để loan báo tin mừng Nước Trời cho nhân loại. Qua các trình thuật tin mừng, chúng con biết rằng Chúa không thi hành sứ vụ này một mình, nhưng Chúa luôn gắn kết với Chúa Cha trong sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần. Và khi sai các Tông đồ đi loan báo tin mừng, Chúa cũng không sai các ngài đi riêng lẻ, nhưng là sai từng hai người một. Chúa muốn các ngài cùng đi, cùng hiệp thông, trợ giúp nhau thi hành sứ vụ.

Lạy Chúa, Chúa cũng trao cho chúng con mang sứ vụ loan báo Tin Mừng tình yêu của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con, ngày hôm nay, trong khi thi hành sứ vụ ngôn sứ, cũng biết hiệp thông với nhau, cùng nhau bước đi, cùng nhau loan báo, cùng nhau sống chứng nhân. Nhờ đó, chúng con mang lại nhiều hoa trái như lòng Chúa mong muốn.

(Thinh lặng)

  • Người truyền cho họ đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng được đi dép, và đừng mặc hai áo.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con không khỏi ngạc nhiên khi nghe những chỉ dẫn của Chúa về những hành trang mà các tông đồ đi loan báo tin mừng. Chúng con ngạc nhiên, vì theo sự khôn ngoan của người đời, càng có nhiều phương tiện trợ giúp thì càng có nhiều thuận lợi hơn. Còn đối với Chúa, hành trang của người tông đồ thật giản đơn. Bởi vì, điều quan trọng nhất của người môn đệ không phải là các tiện nghi, các phương tiện, những điều kiện vật chất nhưng là một tâm hồn biết phó thác vào sự quan phòng của Chúa, và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, dẫu biết điều Chúa dặn các tông đồ năm xưa cũng là điều Chúa gửi gắm chúng con ngày nay. Thế nhưng, nhiều khi chúng con chưa đủ sự cậy trông, phó thác vào Chúa nên chúng con còn quá dựa dẫm vào các phương tiện, chúng con mang quá nhiều hành trang cồng kềnh trong khi thi hành sứ vụ. Xin Chúa thương ban ơn tha thứ cho chúng con. Đồng thời, xin Chúa ban cho chúng con một quả tim tràn lửa mến để chúng con can đảm sống và loan báo Tin Mừng cho mọi người.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con chỉ là những phàm nhân hèn mọn, bất toàn và tội lỗi nhưng Chúa vẫn tin tưởng cho chúng con được tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn hăng say, nhiệt thành loan báo tin mừng dưới sự hướng dẫn của Hội Thánh và trong sự hiệp thông với nhau. Nhờ đó, sẽ có thêm nhiều người biết Chúa, yêu Chúa và theo Chúa. Amen.