Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 18 TN Năm C

print

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 18 TN Năm C

Chọn Chúa Làm Gia Nghiệp

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thờ, chúc tụng và tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa ban cho từng người chúng con. Chúa đã mạc khải cho chúng con biết về kho tàng đích thực là Nước Trời. Xin Chúa ban ơn soi sáng cho chúng con và các bạn trẻ, để mỗi lần chúng con chọn lựa, chúng con biết chọn những điều thuộc về Nước Trời.

Chúa Giêsu nói với họ: “Các người hãy coi chừng, hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải hễ được sung túc thì đời sống con người được của cải bảo đảm cho đâu”.

Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn vào thực tế của đời sống, chúng con dường như đang bị cuốn hút vào việc tìm kiếm của cải vật chất quá nhiều. Đôi khi, chúng con chỉ biết lao vào công việc để kiếm tiền, tích góp nhiều của cải vật chất cho riêng mình. Bởi chúng con nghĩ rằng: có nhiều tiền của sẽ được đảm bảo cuộc sống đầy đủ, an nhàn và sẽ được nhiều người tôn trọng. Do đó, chúng con đã dành nhiều thời gian để kiếm tiền và thu tích của cải. Nhưng Lời Chúa lại vang lên nhắc nhở chúng con: Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn; thật nó chẳng khác chi, con vật một ngày kia phải chết”.

Lạy Chúa, đại dịch Covid-19 là một minh chứng cho điều này là: tiền của, danh vọng, quyền lực rồi cũng qua đi. Chỉ có Chúa mới tồn tại mãi. Xin Chúa ban ơn soi sáng, để chúng con và các bạn trẻ biết chọn Chúa là gia nghiệp, chọn Chúa để có được niềm vui và bình an. Nhờ vậy, chúng con can đảm phó thác đời mình trong tình yêu quan phòng của Chúa.

(Thinh lặng)

  • “Những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhắc chúng con rằng: “Những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”. Quả thật, đây là lời nhắc nhở đầy hữu ích cho chúng con trong đời sống thực tế. Chúng con không chỉ ra công làm việc để có của nuôi thân, mà chúng con còn phải tích trữ kho tàng ở trên trời, đó chính sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.

Lạy Chúa, của cải thiêng liêng mới có thể giúp chúng con có được kho tàng mà Chúa hứa ban cho những ai trung tín với Chúa trong đời sống đức tin. Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức về việc tích góp của cải thiêng liêng. Xin Chúa giúp chúng con biết thoát ra khỏi những cơn cám dỗ khiến chúng con đi vào con đường lầm lạc. Và xin Chúa đốt lên trong chúng con ngọn lửa của Thánh Thần, để chúng con biết làm trổ sinh những hoa trái thánh thiện trong đời sống phục vụ.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sẽ không thể có Chúa làm gia nghiệp nếu chúng con chọn thế gian, chọn những việc làm đen tối của ma quỷ. Để chọn Chúa làm gia nghiệp, chúng con phải bước đi trong ánh sáng của Tin Mừng. Vì Chúa đã nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ”. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ luôn biết chọn điều Chúa muốn và tìm kiếm kho tàng Nước Trời trong đời sống hằng ngày. Nhờ đó, dù ăn, dù uống, hay dù làm bất cứ việc gì, chúng con vẫn luôn kiếm tìm thực thi thánh ý Chúa và làm vì Danh Chúa. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa