Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 3 PS Năm A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A

CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Chúng con tin thật Chúa luôn đồng hành với chúng con như khi xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Sự hiện diện của Chúa làm cho lòng chúng con ấm lại tình yêu Chúa; và Thánh Thể Chúa ban cho chúng con sức mạnh để chúng con trung thành bước đi theo Chúa. Giờ đây, xin Chúa dùng Lời Hằng Sống để thánh hóa tâm hồn chúng con.

  • “Đang khi hai môn đệ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ”.

Lạy Chúa Giêsu, như các môn đệ, có lúc tâm hồn chúng con nặng trĩu lo âu, hoang mang trước một biến cố nào đó vừa xảy đến, hoặc vì chúng con chưa hiểu được ý Chúa, hoặc vì chúng con chậm tin những điều Chúa dạy. Chúng con loay hoay với những suy nghĩ theo kiểu trần gian thay vì cầu nguyện để biết ý Chúa. Chúng con hành động theo cảm tính tự nhiên thay vì để Chúa hướng dẫn. Đây chính là những lúc chúng con cần đến Lơi Chúa sáng soi.

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay giúp chúng con tin nghe Thánh Kinh. Xin cho tất cả chúng con, không chỉ nhớ và sống một vài câu Thánh Kinh, nhưng là nỗ lực Phúc-Âm-hoá toàn bộ đời sống chúng con. Xin Chúa biến đổi toàn diện cách sống của chúng con theo Lời Chúa, và làm cho tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng con luôn thấm đượm tinh thần Phúc Âm.

(Thinh lặng)

  • “Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đồng hành với hai môn đệ, từng bước giải thích Thánh Kinh, ở lại với các ngài và nhờ đó qua cử chỉ bẻ bánh, các ngài đã nhận ra Chua. Khi các ngài được Chúa khai mở đức tin và niềm hy vọng, các ngài can đảm trở lại Giêrusalem/ để loan báo Tin mừng Phục sinh. Xin Chúa cho chúng con cũng nhận ra Chúa Phục sinh khi mỗi lần chúng con tham dự Thánh lễ và roi tiếp tục loan báo Tin mừng Phục sinh cho anh chị em.

Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng con như Chúa đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Nhưng, dường như chúng con lại muốn xa rời Chúa. Chúng con muốn tự mình bước đi trên những con đường rộng thênh thang của cuộc sống hưởng thụ dẫn đến diệt vong, hơn là để cho Chúa đồng hành. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa để siêng năng đến với Chúa, tâm sự với Chúa trong cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Kinh, và nhất là đón nhận sức sống của Chúa trong Thánh Thể. Nhờ đó, chúng con vững một niềm tin và hy vọng giữa trăm chiều thử thách của cuộc sống.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa và Thánh Thể Chúa có sức mạnh biến đổi đời sống chúng con. Khi chúng con được Chúa biến đổi, chúng con sẽ được ngập tràn hạnh phúc/ trong một cộng đoàn giáo xứ biết sống vì Chúa và cho nhau. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra Chúa vẫn ở bên cạnh chúng con, cùng đồng hành với chúng con/ để chúng con can đảm sống yêu như Chúa yêu. Amen.