Chầu Thánh Thể CN 6 TN Năm C: Sống Các Mối Phúc

print

Chầu Thánh Thể CN 6 TN Năm C

Sống Các Mối Phúc

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thành tâm thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Chúng con ao ước được sống trong suối nguồn ơn phúc của Chúa. Xin Chúa ban Lời Hằng Sống để hướng dẫn chúng con và các bạn trẻ trên hành trình đức tin. Chúng con ao ước được lắng nghe những lời chúc phúc của Chúa, để Lời Chúa khích lệ và thúc bách chúng con sống ngay lành thánh thiện. “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”. (1Sm 3,10).

“Phúc cho các con là những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của các con”.

Lạy Chúa Giêsu, thật hạnh phúc cho chúng con khi chúng con được Chúa khích lệ: “Phúc cho các con là những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của các con”. Chúa đã chúc phúc cho chúng con là những người có Chúa, và vì thế Nước Thiên Chúa là của chúng con. Chúa đã liên hệ sự nghèo khó với hạnh phúc Nước Trời. Đó không phải là một hoàn cảnh sống nghèo nàn, thiếu thốn về vật chất, nhưng là sự nghèo khó trong tâm hồn, để chúng con chỉ tôn thờ một Thiên Chúa Duy Nhất. Như thế, gia nghiệp và hạnh phúc của chúng con ở nơi Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con ước ao được trở nên nghèo khó trong vòng tay yêu thương của Chúa, để chúng con luôn cảm nhận được Chúa chính là gia nghiệp của đời chúng con. Một khi có Chúa trong cuộc đời, chúng con sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong từng giây phút của cuộc sống. Xin Chúa giúp chúng con và các bạn trẻ quyết tâm sống theo các Mối Phúc của Chúa.

(Thinh lặng)

“Ngày ấy, các con hãy hân hoan và nhảy mừng, vì này phần thưởng của các con ở trên trời thật lớn lao”.

Lạy Chúa Giêsu, hạnh phúc Nước Trời là niềm hy vọng của mỗi tín hữu chúng con. Vì thế, chúng con ao ước được vui hưởng hạnh phúc bên Chúa trên thiên đàng. Chúa đã muốn chúng con hân hoan và vui mừng, vì đó là phần thưởng cao quý nhất Chúa đã dành để ban thưởng cho chúng con là những người được Chúa chúc phúc. Chúa đã yêu thương và cứu độ chúng con. Tình yêu cứu độ được Chúa chứng thực khi Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và dâng hy tế trên thập giá. Vậy nên, Chúa muốn chúng con được sống mãi trong tình yêu, bình an và ân sủng của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con sẽ đạt được niềm vui và hạnh phúc khi chúng con sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Xin Chúa giúp chúng con quyết tâm thực thi lời Chúa dạy là sống các Mối Phúc để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa khơi lên trong tâm hồn chúng con và những người trẻ sự khao khát nên thánh để chúng con đáng được hưởng niềm vui và chung phần hạnh phúc với các Thánh trong đoàn hầu cận bên Vua muôn đời.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, quả thật, chúng con là những người có phúc vì tình yêu và lời chúc phúc của Chúa dành cho chúng con thật lớn lao. Xin Chúa giúp chúng con, cách riêng là những người trẻ luôn cố gắng sống theo các Mối Phúc của Chúa. Từ đó, chúng con sẽ nhận ra thánh ý Chúa và sống đẹp lòng Chúa hơn. Như thế, chúng con sẽ trở nên những chứng nhân Tin Mừng về niềm hy vọng được hưởng hạnh phúc Nước Trời mai sau. Amen.  

Nguồn Gp Bà Rịa