Chầu Thánh Thể CN Hiện Xuống Năm C

print

Chầu Thánh Thể CN Hiện Xuống Năm C

Vâng Nghe Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã thương ban cho chúng con. Chúa đã sinh ra làm người và sống trong một gia đình nhân loại để nêu gương cho chúng con về sự khiêm hạ, hy sinh và vâng phục. Hơn nữa, Chúa còn trao ban Thánh Thần để Người hướng dẫn chúng con trong cuộc sống. Xin Chúa giúp chúng con và các bạn trẻ biết mở lòng vâng nghe Chúa Thánh Thần, để chúng con góp phần xây dựng gia đình nhân loại ngày một tốt đẹp hơn.

 “Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc các con bình an”.

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban bình an của Chúa làm bảo chứng giúp chúng con bình tâm trước những khó khăn, thử thách. Bình an của Chúa là bình an thật giúp chúng con được an vui. Bởi lẽ, thiếu sự bình an, cuộc đời chúng con sẽ chìm trong cô đơn và sợ hãi. Lạy Chúa, các tông đồ là những người luôn bên cạnh Chúa, được ở với Chúa, nghe Chúa giảng dạy và thấy những phép lạ Chúa làm. Vậy mà, khi các ong chứng kiến cái chết của Chúa trên thập giá, các ông lại rơi vào trạng thái bất an, hoảng sợ.

Lạy Chúa, chúng con và những người trẻ cũng đang đối diện với những nỗi âu lo khiến tâm hồn chúng con dễ bị tổn thương. Đó là những thương tích gây ra bởi những ước muốn không thành, những kỳ thị và bất công chúng con phải chịu, hoặc vì không cảm thấy được yêu thương hay công nhận. Xin Chúa xoa dịu và chữa lành những ký ức buồn thảm trong tâm hồn chúng con bằng sự bình an đích thực của Chúa.

(Thinh lặng)

 “Nói thế rồi, Người thổi hơi trên họ và nói: “các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

 Lạy Chúa Giêsu, cùng với việc trao ban bình an cho các môn đệ, Chúa cũng ban Thánh Thần cho họ: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúa đã nhiều lần giới thiệu Thánh Thần là Đấng An Ủi, là Thầy Dạy Chân Lý. Khi Ngài đến, Ngài sẽ dạy các tông đồ như có lần Chúa đã báo trước cho họ: “Đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26).

Lạy Chúa, Chúa không chỉ trao ban Đấng Bảo Trợ cho các mon đệ, mà Chúa còn trao ban Thánh Thần cho chúng con khi chúng con lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Xin Chúa giúp chúng con biết cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Ngài duy trì sống động niềm hy vọng Ơn Cứu Độ mà Chua đã mang đến cho chúng con. Và một khi chúng con đón nhận Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ đi sâu vào con tim của Chúa, để chúng con luôn được đầy tràn tình yêu, ánh sáng và sức mạnh của Thiên Chúa.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã ban cho chúng con ân ban là Chúa Thánh Thần. Xin Chúa giúp chúng con biết vâng nghe Chúa Thánh Thần để chúng con bước theo đường lối Chúa. Xin Chúa Thánh Thần dạy chúng con và những người trẻ luôn sống trong sự thật để chúng con luôn giữ được một tâm hồn bình an và vững tin vào Chúa trong mọi thử thách gian nan. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa