Chầu Thánh Thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ MÂN CÔI

SỐNG MẦU NHIỆM MÂN CÔI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi. Mẹ là người diễm phúc nhất trong số những người nữ vì Mẹ đã tin rằng lời Chúa phán với Mẹ sẽ được thực hiện. Mẹ đã nêu gương cho chúng con trong việc lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần khơi ngọn lửa yêu mến nơi lòng trí chúng con, để chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong đời sống thường nhật.

  • “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước”.

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria cũng là thụ tạo như chúng con nhưng Mẹ được tràn đầy ơn phước vì Mẹ đã chân thành cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa bằng hai tiếng “xin vâng”. Đây là một hồng ân không chỉ dành riêng cho Mẹ Maria nhưng là cho mọi người và mọi nơi trên khắp địa cầu. Từ đây, chúng con được đón nhận và sống trong thời đại của tình yêu và lòng thương xót. Bởi qua Ngôi Lời nhập thể trong lòng Mẹ, Thiên Chúa đến viếng thăm, đồng hành và ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Lạy Chúa, Chúa luôn nói với chúng con qua từng biến cố vui buồn của cuộc sống. Nhưng, chúng con lại có thái độ đón nhận khác nhau: Nếu Chúa gửi đến những điều thuận lợi và hợp ý mình thì chúng con vui vẻ đón nhận; còn khi gặp điều trái ý thì chúng con lại khước từ. Lắm lúc, chúng con bưng tai bịt mắt trước lời dạy của Chúa qua cha mẹ và những người chung quanh. Xin Chúa giúp chúng con và các bạn trẻ biết đón nhận và thực thi ý Chúa trong từng ngày sống bằng tâm tình yêu mến, tín thác.

(Thinh lặng)

  • “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ cho hết thảy mọi người. Chúa không áp đặt nhưng Chúa đã mời gọi chúng con đáp trả lại bằng sự tự do. Mẹ Maria là mẫu gương cho chúng con trong việc đáp trả thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đã thưa lời “xin vâng” trong khi Mẹ chưa hiểu Thiên Chúa muốn thực thi điều gì cho Mẹ. Mẹ hoàn toàn phó thác vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Xin Chúa dạy chúng con biết noi gương Mẹ để mau mắn thưa lời “xin vâng” trước thánh ý nhiệm mầu của Chúa.

Lạy Chúa, hai mươi mầu nhiệm Mân Côi là bản Thánh Kinh rút gọn. Đây là lời kinh đơn sơ nhưng giúp chúng con suy niệm về cuộc đời của Chúa và Mẹ Maria, về những khổ đau mà Chúa chịu vì yêu thương và để cứu độ chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết để tâm ghi nhớ và suy niệm Lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con siêng năng lần hạt Mân Côi, để đời sống chúng con trở nên những đóa hoa thánh thiêng dâng lên Chúa và tỏa hương thơm nhân đức cho tha nhân.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong ngày sống, chúng con tất bật lo toan nhiều việc, nhưng đôi khi chúng con chưa làm đúng ý Chúa. Chắc chắn, nếu không có ơn Chúa thì chúng con khó có thể làm gì cho nên. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ biết tìm kiếm trong mọi sự và thực thi cho đúng ý Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con thi hành Lời Chúa và sống chứng nhân mỗi ngày. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, xin Chúa cho từng người chúng con biết sống thánh thiện hơn bằng  tình mến Chúa đậm đà và thể hiện lòng thương xót yêu thương mọi người. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa