Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 4 (tt) – Cánh cửa sổ của đời sống thiêng liêng của ta

print

Cánh cửa sổ của đời sống thiêng liêng của ta

Dầu đời sống tình cảm và thiêng liêng của ta khác biệt nhau, nhưng chúng cũng ảnh hưởng lẫn nhau cách sâu sắc. Những tình cảm của ta thường mở cho ta một cửa sổ trên những cuộc hành trình thiêng liêng của ta. Khi ta không thể dẹp bỏ tính ghen tương, có lẽ ta cần tự hỏi xem ta có đụng chạm được với Thần Khí đang kêu lên trong ta “Abba” chăng. Khi ta cảm thây rất bình an và “tập trung”, có lẽ ta sẽ nhận ra rằng đó là dấu chỉ của ý thức sâu sắc của ta về việc ta được nên người con dấu yêu.

Tương tự, đời sống cầu nguyện của ta, khi được sống như việc trung thành đáp trả lại sự hiện diện của Thần Khí ở trong ta, có thể mở cho ta một cánh cửa sổ trên những tình cảm, cảm xúc và những đam mê của ta và chỉ cho ta cách đưa các tình cảm ấy vào việc phục vụ cuộc hành trình dài đi vào trong cõi lòng của Thiên Chúa của ta.

Bread for the Journey