Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 5tt – Dâng lời chúc tụng

print

Dâng lời chúc tụng

Đặc tính của những con người được chúc phúc là, bất kể đi đâu, họ cũng đều chúc phúc. Điều đáng để ý là khi người ta đụng chạm được với chúc lành của họ, thì chúc phúc cho người khác, nói những điều tốt đẹp với họ và về họ, khơi lên vẻ đẹp và sự thật của họ, dễ dàng biết bao. Người được chúc lành là người luôn luôn chúc phúc. Và con người bao giờ cũng muôn được chúc phúc! Đó là điều hiển nhiên bất kể bạn đi đâu. Không ai được sinh ra để bị nguyền rủa, đàm tiếu, kết án. Nhưng những điều ấy vẫn cứ xảy ra chung quanh ta. Và điều ấy chỉ khơi lên tăm tối, hủy diệt và chết chóc. Vì là những người được chúc lành, ta có thể bước đi trong thế gian này để thi ân giáng phúc. Chúc phúc cho người khác không cẩn nhiều cố gắng. Đó là điều trào ra cách tự nhiên từ lòng ta. Khi ta nghe trong ta tiếng gọi đích danh ta và chúc lành cho ta, thì tâm tối không còn làm ta bị phân tâm nữa. Tiếng gọi ta là con yêu dấu ấy ban cho ta những lờl để ta chúc phúc cho tha nhân và mạc khải cho họ biết rằng họ cũng có phúc như ta.

Life of the Beloved.