Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 5tt –  Đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa

print

Đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa

Thiên Chúa nói: “Ta mến thương ngươi bằng một tình yêu vĩnh cửu”, và Chúa Giêsu đã đến để loan báo cho ta Tin Mừng ấy. Khi Chúa Giêsu được thanh tẩy, Ngài nghe thấy một tiếng nói với Ngài: “Con là Con Yêu Dấu của Cha, Kẻ Cha sủng mộ”. Đó là một tuyên bô” quan trọng Chúa Giêsu muôn cho ta nghe. Ta là con yêu dấu, không phải vì ta đã làm được một cái gì đó, không phải vì ta đã khẳng định được chính mình. Cách căn bản, Thiên Chúa yêu thương ta bất kể những việc ta làm. Nếu đây là sự thật, thì những năm vắn vỏi ta sống trên trần gian này, ta đã được sai đi, để giữa cuộc sống này, ta nói với Thiên Chúa: “Vâng lạy Thiên Chúa, con cũng yêu mến Ngài”.

Nếu như Thiên Chúa săn sóc ta, thì điều rất quan trọng là ta cũng phái sän sóc Thiên Chúa trên trần gian này.  Nếu Thiên Chúa đã được sinh hạ như một trẻ thơ, thì Thiên Chúa không thể đi hoặc nói trừ phi một ai đó đã dạy cho Ngài. Đó là chuyện của Chúa Giêsu, Đấng cần đến con người để lớn lên. Thiên Chúa nói: “Ta muốn trở nên yếu nhược để các con có thể yêu mến Ta. Còn con đường nào tốt hơn giúp các con đáp lại tình yêu mến của ta bằng con đường trở nên đuối nhược để các con có thể săn sóc ta?” Thiên Chúa trở nên một Thiên Chúa vấp ngã, đã ngã gục trên thập giá, đã chết cho ta, và đã hoàn toàn cần đến tình yêu thương. Thiên Chúa đã làm thế để ta có thể gần gũi Ngài. Thiên Chúa Đấng yêu thương ta là một vị Thiên Chúa trở nên mỏng dòn, lệ thuộc trên thập giá, một vị Thiên Chúa đã nói: “Các con có ở đó vì Ta không?”

Bạn có thể nói, Thiên Chúa đang chờ đợi câu trả lời của ta. Cách nhiệm mầu, Thiên Chúa lệ thuộc ta. Thiên Chúa nói: “Ta muốn trở nên mỏng dòn, ta cần đến tình yêu của con. Ta ước mong con nhận biết tình yêu của Ta”.’Thiên Chúa là một vị Thiên Chúa ghen tương theo nghĩa Ngài mong muốn tình yêu của ta và muốn ta thưa vâng với Ngài. Đó là lý do vì sao vào cuối Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?” Thiên Chúa đang chờ đợi ta trả lời. Sự sống cho ta vô vàn cơ hội để ta đáp lại câu trả lời ấy.

The Road to Peace