Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 5tt – Được gìn giữ an toàn trong tình yêu của Chúa Giêsu

print

Được gìn giữ an toàn trong tình yêu của Chúa Giêsu

Khi thấy rõ ràng rằng ơn gọi của bạn là trở thành nhân chứng của tình yêu Thiên Chúa trên trần gian này, và khi bạn trở nên quyết tâm sống ơn gọi ấy hơn, thì những cuộc tấn công của kẻ thù sẽ gia tăng. Bạn sẽ nghe được những lời như: “Mày là đồ vô dụng, mày chẳng làm được tích sự gì, mày xấu xí, khó ưa, dễ ghét”. Càng cảm nhận ơn gọi của Thiên Chúa bao nhiêu, bạn càng khám phá ra trong chính linh hồn bạn cuộc chiến toàn cầu giữa Thiên Chúa và Satan bấy nhiêu. Đừng sợ. Hãy tiếp tục đào sâu xác tín rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn đủ để bạn được an toàn, và Ngài vẫn đang hướng dẫn bạn từng bước trên đường. Đừng để cho những cuộc tấn công của ma quỉ làm bạn phải sửng sốt. Những cuộc tấn công ấy sẽ gia tăng, nhưng khi bạn đương đầu với chúng mà không sợ hãi, bạn sẽ khám phá ra rằng những cuộc tấn công ấy chẳng là gì cả.

Tình yêu của Chúa Giêsu sẽ cho bạn một cái nhìn ngày một rõ hơn về ơn gọi của bạn cũng như về nhiều cố gắng muốn lôi kéo bạn ra khỏi ơn gọi ấy. Càng được mời gọi nói thay cho tình yêu của Thiên Chúa, bạn càng cần đào sâu sự hiểu biết về tình yêu ấy trong lòng bạn. Cuộc hành trình bên ngoài càng xa, thì cuộc hành trình nội tâm càng phải đào sâu hơn. Chỉ khi nào rễ đâm sâu, hoa trái của bạn mới dư dật. Kẻ thù vẫn ở đó, chờ thời cơ hủy diệt bạn, nhưng bạn có thể đương đầu với kẻ thù mà không sợ hãi khi bạn biết rằng bạn được gìn giữ an toàn trong tình yêu của Chúa Giêsu.

The Inner Voice of Love.