Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 5tt – Kinh nghiệm về tình yêu đầu tiên

print

Kinh nghiệm về tình yêu đầu tiên

 

Cầu nguyện nghĩa là đi vào trong sự hiệp thông với Đấng đã yêu thương ta trước khi ta có thể yêu thương. Đó là tình yêu đầu tiên, một tình yêu được mạc khải cho ta trong cầu nguyện. Càng đi sâu vào trong nhà Thiên Chúa, ngôn ngữ của nhà ấy là cầu nguyện, ta càng ít lệ thuộc vào những kết án hoặc khen ngợi của những người chung quanh, và càng tự do để cho toàn diện con người ta được ắp đầy tình yêu đầu tiên ấy. Bao lâu ta còn tự hỏi người ta nói hoặc nghĩ gì về ta và còn cố tìm cách để có được một câu trả lời tích cực của người ta, thì bấy lâu ta vẫn còn là nạn nhân của thế gian này và vẫn bị giam hãm bởi bóng tôi của thế gian ta đang sống. Trong thế gian tăm tối ấy, ta phải để cho những gì chung quanh ta nói cho ta biết những giá trị của ta… Bao lâu ta còn nằm trong móng vuốt của thế gian này, bấy lâu ta còn sống trong tăm tối, vì ta không biết được cái tôi đích thật của ta. Ta bám vào cái tôi giả tạo với hy vọng rằng có lẽ khi thành công, được ca tụng và thoả mãn hơn ta sẽ có kinh nghiệm về việc được yêu thương ta luôn thèm khát. Nhưng đó lại là mảnh đất mầu mỡ của cay đắng, tham lam, bạo lực và chiến tranh.

Tuy nhiên trong cầu nguyện, càng lúc ta càng khám phá ra rằng tình yêu ta đang tìm kiếm đã được ban cho ta rồi và ta có thể dần dần kinh nghiệm về tình yêu ấy. Cầu nguyện là đi vào trong sự hiệp thông với Đấng đã hình thành nên ta ngay khi ta còn trong bụng mẹ bằng tình yêu và chỉ vì tình yêu. Ở đó, trong tình yêu đầu tiên, có con người đích thật của ta, một con người không chỉ được hình thành bởi những loại bỏ và chấp nhận của những người ta đang sống với, mà còn được xây dựng vững chắc trên Đấng đã làm cho ta hiện hữu. Trong nhà Thiên Chúa, ta được tạo dựng. Ta cũng được mời gọi trở về nhà ấy. Cầu nguyện chính là việc trở về ấy.

The Road to Peace.